EN CZ DE PL HU SK

EuroHPC JU vyhlašuje výzvu k podání nabídek na španělský kvantový počítač

Společný podnik pro evropské vysoce výkonné výpočty (EuroHPC JU) vyhlásil výzvu k podání nabídek na kvantový počítač nazvaný EuroQCS-Spain. Tento systém bude integrován s EuroHPC superpočítačem MareNostrum5 a bude adiabatickým kvantovým počítačem. Adiabatický proces je typ termodynamického procesu, který probíhá bez přenosu tepla nebo hmoty mezi termodynamickým systémem a jeho okolím; D-Wave je takovým poskytovatelem.

Systém bude hostován a provozován Barcelonským superpočítačovým centrem (BSC) ve Španělsku a doplní stávající digitální kvantový počítač centra, který byl pořízen v rámci iniciativy Quantum Spain. Celkové náklady na nový systém se očekávají ve výši 8,5 milionu eur a budou spolufinancovány EuroHPC JU a konsorciem EuroQCS-Spain, vedeným BSC a zahrnujícím Institut de Física d’Altes Energies ze Španělska a Mezinárodní iberskou laboratoř nanotechnologií v Portugalsku. Uzávěrka pro podání přihlášek je 25. června v 18:00 CEST.

EuroHPC JU je společná iniciativa mezi EU, 35 evropskými zeměmi a soukromými partnery za účelem rozvoje superpočítačového ekosystému v Evropě. Zahájena byla v roce 2018 a sídlí v Lucemburku. Jejím posláním je vyvíjet, nasazovat, rozšiřovat a udržovat bezpečný a propojený superpočítačový a kvantový výpočetní ekosystém, přičemž podporuje rozvoj klíčových HPC dovedností pro evropskou vědu a průmysl.

Dosud EuroHPC JU podepsala hostitelské dohody se šesti místy po celé Evropě, aby hostila a provozovala kvantové počítače EuroHPC. Ve svém prohlášení EuroHPC JU uvedla, že šest hostitelů bylo vybráno, protože nabízejí „nejširší možnou škálu různých evropských kvantových výpočetních platforem a hybridních klasicko-kvantových architektur“, což dává kontinentu nejlepší možnou příležitost stát se lídry v kvantových technologiích.

Šest nových kvantových počítačů je navíc k dvěma analogovým kvantovým simulátorům, které v současnosti nasazuje francouzská společnost PASQAL jako součást projektu EuroHPC JU HPCQS (High-Performance Computer – Quantum Simulator hybrid). HPCQS si klade za cíl integrovat a propojit dva kvantové simulátory, každý schopný ovládat více než 100 qubitů, s 22 petaflops superpočítačem Joliot-Curie v GENCI, francouzské národní agentuře pro vysoce výkonné výpočty, a 44-petaflopovým modulárním superpočítačem JUWELS v Julich Supercomputing Centre v Německu.

Zdroj: datacenterdynamics.com

Zdroj: DATACENTER NETWORK NEWS 

Napsat komentář