Když je třeba vyhrnout si rukávy aneb jak dát firmu dohromady

Helios orange

Helios Asseco logo webNěkdy je ve firmě potřeba provést radikální změny. „Vždycky se to dělalo takhle“ už jednoho dne zkrátka přestane fungovat. Jak dát firmu dohromady, když z ní chcete dostat maximum a připravit ji na růst?

Pro firemní evoluci je potřeba firemní revoluce

Profesor Larry E. Greiner z Harvard Business School přišel v roce 1972 s teorií evoluce a revoluce. Zjistil totiž, že všechny firmy si v průběhu svého životního cyklu procházejí okamžiky tzv. revolucí, kdy obvykle po nějaké době stagnace až mírného poklesu tržeb a/nebo počtu zaměstnanců se firma odhodlává k radikální změně vnitřních procesů i organizační struktury, která nastartuje další její vývoj a růst. Pokud se k ní firma neodhodlá, tak postupně zkrachuje.

Klíčové změny vyžadují odhodlání i systematičnost

Jak poukázal Greinerův model odvozený ze sledování životního cyklu skutečných amerických firem, úspěšné provedení firemní revoluce vyžaduje odhodlání všech členů nejvyššího managementu, potažmo u menších firem majitelů, a systematický profesionální přístup. Jde totiž o to vytyčit nová pravidla fungování firmy obvykle na dalších 5 až 10 let, někdy i déle. Čas na „vyhrnutí si“ rukávů je přitom pro realizaci strategických změn mnohem vhodnější než následné období růstu. Stagnující tržby jsou zároveň nejlepším indikátorem toho, že je potřeba se změnám ve firmě začít doopravdy věnovat.

Analýza procesů by měla být základ

Základem takovéto změny je analýza všech procesů. Procesy jsou dnes naprostým základem řízení libovolné firmy. Bez procesů totiž není možné využívat k řízení profesionálních podnikových informačních systémů. Správně nastavené procesy vytvářejí prostor pro zastupitelnost zaměstnanců, optimalizaci procesů, jejich automatizaci a sdílení tzv. best practices (příkladů nejlepší možné praxe v daném procesu). Zároveň se minimalizuje prostor pro chyby a přehlédnutí.

Základem změny či nastavení procesů je procesní analýza, která popíše situaci, která ve firmě panuje teď. Analýzu procesů si může zpracovávat firma sama, ale stejně tak si pro ni může najmout externí společnost. To bývá často přínosnější přístup, protože výsledek analýzy není zatížen mezilidskými vztahy ve firmě ani provozní slepotou. Externí společnost může také do firmy přinést best practices z jiných společností pracujících v podobném odvětví. Kde takovou externí pomoc sehnat? Jednou z nejlepší příležitostí je využít implementačního partnera výrobce podnikových informačních systémů, a to ideálně těch vyvíjených přímo pro český trh. Zde může být sázkou na jistotu některý z partnerů společnosti Asseco Solutions. Ta poslední dvě dekády vyvíjí v Česku velmi populární informační systémy HELIOS pro všechna odvětví.

Bez modernizace podnikového informačního systému se žádná změna neobejde

A tím se vlastně dostáváme i k důležitému „B“ každé takové radikální změny ve firmě – inovaci či mnohdy obměně podnikového informačního systému. Bez něj se dnes už neobejde žádná firma, a to dokonce mnohdy ani ty nejmenší. Velkou výhodou přitom je, že výše zmiňované systémy HELIOS z produkce Asseco Solutions plně pokrývají potřeby velkých, středních i malých firem. Tím zároveň zajistí firmě dostatečné zázemí pro její další růst během „evoluční“ fáze.

Jakmile totiž dokončíte procesní analýzu, a definujete co a jak přesně budete chtít dělat jinak, budete potřebovat nástroj, který vám s tím pomůže. A produkty HELIOS usnadňují řízení procesů ve firmách libovolné velikosti i odvětví. V realizaci klíčových změn ve své firmě tak nezůstanete rozhodně bez sami!

Napsat komentář