Memorandum o spolupráci v oblasti přenosu času a frekvence optickou sítí

Sdružení CESNET, Ústav přístrojové techniky AV ČR a Fakulta elektrotechnická ČVUT podepsaly memorandum, ve kterém deklarovaly své odhodlání pokračovat v budování národní optické infrastruktury pro přenos času a frekvence a v jejím zapojení do navazující evropské infrastruktury. Spolupráce je zaměřena na výzkum a vývoj metod pro maximalizaci stability a přesnosti času a frekvence v prostředí optických sítí. Zároveň umožní lepší zapojení do národních i mezinárodních projektů.

Memorandum formalizuje dlouholetou spolupráci národní výzkumné aktivity s názvem CITAF (Czech Infrastructure for Time and Frequency). CITAF má mezinárodní přesah například v porovnávání národních časových stupnic mezi laboratořemi v Praze a Vídni či v nově budované přeshraniční trase do Polska.

„Infrastruktura CITAF je výsledkem dlouholetých společných výzkumných aktivit sdružení CESNET a jeho partnerů. Podepsané memorandum umožní jejich budoucí rozvoj a zapojení dalších institucí do aktivit v této oblasti. Dosahované parametry a potenciál odpovídají nejlepším obdobným aktivitám v jiných zemích a umožňují nám lepší zapojení do mezinárodního výzkumu v oblasti metrologie času a frekvence,“ uvádí Vladimír Smotlacha z Oddělení technologie síťových aplikací sdružení CESNET.

CESNET poskytuje pro aktivitu CITAF prostředky své optické infrastruktury, zejména vyhrazené pásmo v optických trasách, a své dlouholeté know-how. S ustavením a provozováním přenosů přesného času a ultrastabilní optické frekvence má více než desetiletou zkušenost.

Postupně budovaná evropská síť distribuce času reaguje na potřeby vyvolané technologickým vývojem a na současné trendy, jakými jsou cloud computing, Internet věcí anebo Průmysl 4.0. V budoucnu zajistí například větší přesnost navigačních systémů, uplatní se v astronomii i v zaznamenávání změn klimatu.

TZ

Obrázek: dspace.vutbr.cz

@RadekVyskovsky

Zdroj: NETGURU NETWORK NEWS

Napsat komentář

RESELLER CHANNEL

Kouzelný BOX od VERBATIM

Nastane čas ve vašem životě, kdy budete potřebovat rozšířit váš notebook, nebo PCčko. Řekněme, že vám třeba jenom tak zůstane ze staršího „noťasu“ 500GB disk

Číst dále »
Sada krytu 2,5 USB 3.2 Gen 1 Verbatim
HARDWARE

Kouzelný BOX od VERBATIM

Nastane čas ve vašem životě, kdy budete potřebovat rozšířit váš notebook, nebo PCčko. Řekněme, že vám třeba jenom tak zůstane ze staršího „noťasu“ 500GB disk

Číst dále »