EN CZ DE PL HU SK

93 % IT průmyslu přijme cloudovou technologii do pěti let

Většina podniků (93 %) přijímá hybridní cloudová a on-premise řešení nebo do pěti let plně migruje do cloudu.

Vyplývá to z průzkumu přijetí hybridního cloudu Hornetsecurity mezi 900+ IT profesionály primárně sídlícími v Evropě, Severní Americe a Evropě.

Polovina respondentů (51 %) uvedla, že za pět let budou „většinou v cloudu“, přičemž jedna nebo dvě pracovní zátěže zůstanou na premise. 28 % respondentů uvedlo, že zůstanou „většinou na premise“, s pracovní zátěží nebo dvěma v cloudu.

Zatímco 29 % respondentů uvedlo, že hybridní cloudová řešení používají jako odrazový můstek k úplnému cloudovému prostředí, 67 % respondentů vidí hybrid jako konečný cíl své infrastruktury kvůli pracovní zátěži, která musí zůstat na místě. Zbytek tvrdí, že zůstává 100% na premise.

Na otázku, proč společnosti zůstávají na premise, mnoho respondentů uvedlo obavy týkající se kontroly dat, zabezpečení a nákladů s cloudovou technologií.

Průzkum přijetí hybridního cloudu také zjistil, že problémy s důvěrou ve veřejný cloud jsou přítomny ve společnostech všech velikostí, přičemž 31–36 % všech zkoumaných velikostních kategorií společností hlásilo obavy.

Průzkum také ukazuje, že se zkušenostmi přichází větší nedůvěra ve veřejný cloud. Respondenti s více než 20letou praxí častěji vyjadřovali obavy ohledně důvěryhodnosti cloudových platforem (34 %) než respondenti s pětiletou zkušeností (24 %). Polovina všech respondentů uvedla „starší systémy nebo software“ jako další hlavní důvod, proč musí určitá pracovní zátěž zůstat na místě, zatímco „kompatibilita aplikací“ byla hlášena jako překážka migrace do cloudu u 4 z 10 společností.

Odvětvové předpisy, jako jsou mimo jiné GDPR, HIPAA a CMMC, také uvedlo jako překážku pro přijetí cloudu 29 % respondentů.

Společnosti tvrdí, že se od úplné migrace do cloudu zdržují kvůli nedostatku „technického know-how nebo certifikovaných zaměstnanců“ (48 %), potížím s „aplikací osvědčených postupů v rámci společnosti“ (33 %) a problémům s konektivitou (33 %) a „zabezpečeným přístupem“ (29 %).

Nejčastější zátěží, která IT oddělením bránila přesunout všechny služby do cloudu, byly „Služby tisku a zobrazování“ (55 %). Databáze, úložiště souborů a aplikační služby jsou také uváděny jako důvody pro částečné setrvání na premise, přičemž 50 %, 45 % a 43 % respondentů je uvádí.

Průzkum společnosti Hornetsecurity ukazuje, že hybridní cloudová řešení s sebou stále přinášejí několik výzev. Hlavním z nich je „monitorování a bezpečnost“, přičemž polovina respondentů vyjádřila v této oblasti obavy. „Sítě a konektivita“ je další obavou, kterou sdílí téměř polovina všech respondentů (48 %). A konečně, „školení a certifikace“, „spravovatelnost a nástroje“ a „odolnost a obnova dat“ také zohledňují obavy sdílené 35 %, 35 % a 33 % respondentů.

47 % respondentů, kteří jsou součástí interních IT týmů, uvedlo, že za 5 let vidí svou pracovní zátěž „převážně v cloudu“, oproti 52 % respondentů, jejichž společnost využívá služby MSP, a 54 % respondentů, kteří pracují v MSP. Interní IT oddělení hlásí nedostatek důvěry v cloudové služby téměř stejně jako ti, kteří využívají služby MSP, s 34 % a 33 %.

Zdroj: cloudcomputing-news.net

Zdroj: CLOUD & BACKUP NETWORK NEWS

Napsat komentář