Aktualizovaná verze softwaru pro 2.5D kamerový systém „Eyes“

OnRobot Eyes

OnRobot představila novou verzi softwaru pro „OnRobot Eyes,“ populárního robotického 2.5D kamerového systému. Aktualizace softwaru je součástí strategie společnosti OnRobot na neustálé zdokonalování portfolia svých produktů zajišťující zákazníkům využití ve stále větším počtu aplikací.

Snadno použitelné roboty a koncové nástroje, které lze opakovaně a flexibilně nasazovat do široké škály aplikací, představují oproti tradičním jednoúčelovým průmyslovým robotům cenově dostupnou alternativu. Investice do automatizace touto cestou zajišťuje výrobcům ještě vyšší produktivitu.

Nové inspekční funkce umožňují systému snadno třídit, kontrolovat nebo vybírat a umisťovat nestrukturované objekty pomocí detekce barev a obrysů – tj. schopnost, kterou většina konkurenčních kamerových systémů nenabízí. Tato metoda detekce nevyžaduje žádné programování, objekty vyhledává na základě operátorem zadaných informací o barvě a velikosti.

Funkce inspekce Eyes mohou být využity například ke kontrole dílů vyjmutých z CNC strojů nebo zjišťování nadměrného či nedostatečného materiálu po vylisování součásti. Nástroje také podporují manuální inspekci: operátoři mohou nastavit kameru a inspekční program, umístit ručně součást do výhledu a provést kontrolu bez nutnosti zapojení robota.

Nová verze umožňuje uživatelům také jednorázovou detekci více objektů, při které systém vybírá všechny objekty pouze na základě jednoho obrázku. Proces se tím zjednodušuje a zkracuje se doba cyklu. Aktualizace obsahuje nástroje, umožňující vyžadovat konkrétní typy objektů a specifikovat parametry použitého uchopovače.

Integrace „Eyes“ do mobilních robotů

Do výkonné sady nástrojů Eyes byla přidána nová funkce, která umožňuje snadné nasazení na mobilní roboty a nastavení na vozíky, zásobníky a palety. Funkce orientačního bodu zjednodušuje programování mobilních robotů pro pohyb z místa na místo pomocí orientačních bodů definovaných koncovým uživatelem. Orientační body lze také použít k iniciaci konkrétních robotických operací: například při zjištění příjezdu mobilního přepravníku naloženého součástmi k manipulaci do vyhrazeného pracovního prostoru lze snadno přepnout na pick & place aplikaci.

Napsat komentář