Cleverlance vstupuje na světový softwarový trh

Cleverance web

Česká technologická společnost Cleverlance zabodovala v každoroční studii globální poradenské společnosti Zinnov, která se zaměřuje na oblast managementu a strategie. Tuto komplexní studii využívají manažeři v jednotlivých odvětvích při výběru svých partnerů a dodavatelů po celém světě. V rámci Zinnov Zones for ER&D Services – 2020 byla Cleverlance umístěna do „breakout“ zóny pro trh podnikového softwaru. Jinými slovy: Začíná se prosazovat na globálním trhu.

Zpráva analyzovala přes 60 předních světových poskytovatelů služeb na trhu. Hodnotila při tom více, než 30 parametrů včetně lidského kapitálu, přístupu k inovacím, infrastruktury, schopností nebo vyspělosti služeb. Celkový výsledek studie ukazuje, že výdaje na vývoj softwaru budou i nadále součástí celkových výdajů na výzkum a vývoj, zejména jako reakce na COVID-19, přičemž podniky budou investovat značné prostředky do pěti klíčových témat: služby na dálku ve všech oblastech lidských interakcí (mluví se o tzv. „Tele Everything“), rozvoj možností bezkontaktních nákupů, inteligentní pracoviště, integrovaný pohled na data v organizaci (Digital Thread), a nová generace IoT.

„Cleverlance nabízí svým zákazníkům v Evropě i ve světě komplexní služby. Pomáháme jim dosáhnout lepších výsledků, například inovacemi jejich procesů, navrhováním a vývojem nových produktů, nebo zvyšováním efektivity jejich obchodních služeb. Aktivně se tak již řadu let prosazujeme v oblasti digitalizace a jsme hrdí na to, že Zinnov to celosvětově potvrzuje”, uvedl Petr Štros, generální ředitel společnosti Cleverlance.

„Cleverlance prokázala vynikající a stabilní výkon v oblasti vývoje podnikového softwaru a IT služeb, zejména v bankovním, telekomunikačním a automotive segmentu. Společnost byla uznána jako rozvíjející se globální hráč v hodnocení Zinnov Zones 2020 ER&D Services,“ vysvětluje Sidhant Rastogi, Managing Partner ve společnosti Zinnov.

Napsat komentář