CleverMaps prodal projekt SyMAP

SyMAP prodej

Společnost CleverMaps prodala projekt SyMAP, který se dlouhodobě věnuje vývoji softwarových řešení a poskytování služeb v oblasti dopravy a infrastruktury. Prodej proběhl formou částečného manažerského odprodeje (management buyout). Manažer týmu Stanislav Madron, který transakci inicioval, se spojil s firmou GMtech s.r.o. a s účinností k 1. lednu 2019 se tak stali novými vlastníky SyMAP. Hodnota transakce není stranami zveřejněna.

K prodeji SyMAP došlo po vzájemné dohodě manažerů projektu a společnosti CleverMaps. Projekt nezapadal do dlouhodobé strategie technologických a datových projektů investiční skupiny MindForge, která má ve společnosti CleverMaps majoritní podíl.

Tým SyMAP se věnuje vývoji aplikací a poskytování služeb v oblasti dopravy a infrastruktury, kde jsou primárními zákazníky investoři a projektanti velkých liniových a infrastrukturních staveb. Aby se SyMAP mohl dále úspěšně rozvíjet, přistoupilo vedení CleverMaps na prodej této své části. „Za CleverMaps i MindForge jsme přesvědčeni o tom, že tyto kroky povedou k lepšímu a širšímu využití aplikace SyMAP v budoucnu,” doplňuje Ondřej Tomas, statutární ředitel společnosti CleverMaps.

Společnost GMtech se, jako nový vlastník SyMAP, stává zároveň právním nástupcem společnosti CleverMaps ve věcech spadajících pod projekt SyMAP, včetně všech smluv, závazků i pohledávek. Ve věci vypořádání právních vztahů v rámci projektu SyMAP je třeba se dále obracet na společnost GMtech.

Napsat komentář