Čtvrtý ročník hackování státu přinesl aplikace užitečné jak úředníkům, tak široké veřejnosti

Již čtvrtý ročník Hackathonu veřejné správy se konal v pátek a v sobotu 7. a 8. října v sídle Nejvyššího kontrolního úřadu v Praze. Sešly se zde více než dvě desítky programátorů, kteří měli za úkol během 24 hodin vytvořit na základě otevřených dat veřejné správy prototypy nových aplikací užitečných pro širokou veřejnost.

„Všechny informace veřejné správy, s výjimkou utajovaných, důvěrných a citlivých, musí být veřejné a veřejnosti snadno dostupné. Využití dostupných dat může státu pomoci řešit krizové situace i problémy občanů,“ uvedl při zahájení akce Miloslav Kala, prezident Nejvyššího kontrolního úřadu, který byl organizátorem akce.

„Hackathon už několik ročníků ukazuje, jaké přínosy a výhody může mít pro stát i občany to, když stát otevře a zpřístupní svá data. Jak se tato data dají využít k novým poznatkům, k tvorbě aplikací pro lepší rozhodování státu a ke zkvalitnění prostředí, ve kterém žijeme,“ dodal Ondřej Filip, výkonný ředitel sdružení CZ.NIC, jež bylo partnerem akce.

Odborná porota nakonec vybrala tři nejlepší aplikace, které v 24hodinovém maratonu vznikly. První místo si odnesl tým s aplikací Mapublika, která řeší problém vizualizace dat. Je zamýšlena jako univerzální nástroj pro nahrání datových souborů a jejich prezentací v mapě ČR (členěné na kraje nebo okresy). Hlavní síla spočívá v možnosti zobrazení si libovolného počtu map vedle sebe a hledání korelací. Součástí je dále interaktivní část, která se snaží na sadách hledat zajímavá data a data související s uživatelem (podle místa bydliště) a vytváří z nich krátký kvíz. „Je to obecný nástroj pro běžné uživatele. Každý si může vybrat a vizualizovat svá data,“ zdůvodnila výběr poroty Radka Domanská, národní koordinátorka otevřených dat z Ministerstva vnitra ČR. Tento tým získal zároveň první cenu za použití nástroje mojeID.

Druhé místo získal tým Školské obvody. Jejich aplikace převádí texty, kterými úředníci běžně píší vyhlášky s geografickými údaji (např. spádové oblasti základních škol), do mapové vizualizace. Jde o užitečnou aplikaci jak pro úředníky, tak pro rodiče. Porota ohodnotila, že tvůrci mysleli i na to, jak úředníkům ulehčit práci a také, že řešili skutečný problém. Tento tým se umístil na druhém místě i za použití nástroje mojeID.

Na třetím místě skončil studentský tým s aplikací SENIOR.exeKUCE. Autoři aplikace zjišťovali závislost mezi počtem seniorů s exekučními srážkami a dosaženým vzděláním, rodinném stavu a například na počtu podnikatelů. Data byla analyzována na úrovni okresů. Podle poroty jde o dobrý analytický nástroj, který by mohl být pomůckou pro stát při cílení podpor.

„Jsem rád, že na hackathonu vznikla řada kvalitních projektů a doufám, že stát bude více podporovat rozhodování na základě práce s daty,“ shrnul akci hackujstat 4.0 Adam Golecký, výkonný ředitel sdružení NIX.CZ, partnera hackathonu.

Na letošním hackathonu se podílelo 13 institucí veřejné správy. Podrobné informace včetně aplikací najdete na webu www.hackujstat.cz.

Zdroj: NKÚ

Zdroj: IT SECURITY NETWORK NEWS

Napsat komentář