Do spolku Open-source Aliance vstoupila největší česko-slovenská advokátní společnost

open source egovernment

Společnost HAVEL&PARTNERS je novým členem spolku Open-source Aliance. „Od spolupráce očekávám pomoc především v oblasti aktivit spojených s digitalizací eGovernmentu a naplňování tzv. Digitální ústavy, tedy zákona o právu na digitální služby, a to především v souvislosti s využitím otevřených řešení. Dále participaci v rámci aktivit legislativního výboru zřízeného Aliancí na návrzích, projednávání a propagování změny právních předpisů a legislativy v oblasti zavádění otevřených produktů do státní správy,“ říká Pavel Dovhomilja, předseda představenstva spolku Open-source Aliance.

„Naše advokátní kancelář HAVEL & PARTNERS se dlouhodobě zaměřuje na inovativní technologická řešení a digitalizaci soukromého sektoru i veřejné správy. Členství v Open-source Alianci tedy považujeme za zcela logický krok, jak se podílet na implementaci nejnovějších technologických trendů do českého prostředí. Věříme, že společně s dalšími členy se nám podaří posunout vnímání open-source řešení správným směrem a přispět tak k efektivnějšímu fungování veřejné správy a řešení praktických problémů soukromého sektoru,“ konstatuje JUDr. Jan Diblík, advokát a partner z HAVEL&PARTNERS.

Zástupci právnické firmy se zapojí do práce výborů Aliance, které se zabývají konkrétní problematikou spojenou s určitou oblastí nejen veřejné správy. Půjde především o výbor pro legislativu a výbor pro eGovernment a architekturu. „Výbor pro legislativu má jednoznačný cíl, pomoci ve veřejné správě vypořádat se s problematikou smluv a pořizování otevřeného software. Chtěli bychom vydat metodický pokyn, jak s open-source pracovat ve fázi jeho adopce,“ vysvětluje Pavel Dovhomilja a dodává: „Práce výboru pro eGovernment a architekturu spočívá v tom, že jeho členové např. navrhnou referenční model architektury úřadu, který zčásti bude podporovat otevřená řešení a vytvoří tak jakýsi návod, jak udělat první kroky k uvolnění dlouholetého vendor lock-inu.“

Napsat komentář