EN CZ DE PL HU SK

ERP a CRM systémy využívá už více než polovina firem v České republice

CRM

Ještě v roce 2019 využívaly ERP systémy zhruba dvě firmy z pěti. U CRM systémů byla čísla velmi podobná. Zároveň platilo, že pokud společnost používala software sledující vše, co se děje přímo ve firmě, tak pracovala také se systémem, který jí pomáhal při práci se zákazníky. Obliba těchto systémů v posledních letech stále stoupá. Podle odborníků CRM, ERP či jiná cloudová řešení využívá v České republice už více než polovina společností.

Vnímání ERP, CRM a jiných cloudových řešení se v posledních letech poměrně výrazně proměnilo. Změna ale není nijak radikální, ale spíše evoluční. „V současnosti je stále více kladen důraz na automatizaci procesů a sběr dat z různých zdrojů informací. Za posledních pět let vnímám největší rozdíl v přístupu firem k odbornosti. Management si stále více uvědomuje, že si nevystačí s vlastními pracovníky, kteří často mají úplně jinou náplň práce, a jednoduchými programy, ale je pro ně podstatně výhodnější si najímat externí společnosti s prvotřídními systémy,“ říká Tomáš Prchal ze společnosti tovia.cz, jež se zabývá procesním poradenstvím. Podle Prchala se v minulosti systémová řešení objevovala především ve velkých korporacích, v poslední době jsou častěji implementovány i v menších a středně velkých společnostech.

Poptávka po automatizovaných řešeních roste především u menších firem

Boom u malých a středně velkých firem potvrzuje i Tomáš Jirásek ze společnosti Webkomplet, která stojí za vývojem Backy – české online aplikace pro řízení firmy a projektů. „Softwarové systémy v poslední době už nejsou doménou pouze velkých mezinárodních korporací a koncernů. Z našich dat plyne, že poptávka významně roste u firem, které zaměstnávají nikoliv stovky, ale desítky zaměstnanců.“

Právě vysoká poptávka od malých a středně velkých firem vede i ke změně nabídky těchto automatizovaných řešení. Podle Jiráska nejsou pro společnosti do padesáti zaměstnanců nejvhodnější předimenzovaná komplexní řešení, jež využívají mezinárodní společnosti. „Nevýhodou velkých systémů bývá jejich nepřehlednost, složitost ovládání, slabá responzivita a někdy i jejich uzavřenost. A v neposlední řadě také technická podpora, která u řady velkých softwarových řešení není v češtině. To bývá u menších českých firem velký problém,“ dodává Jirásek.

Vedení firem si chválí především výrazně vyšší efektivitu práce

Jednou ze společností, která přešla na systémové řešení, je společnost TopGis, která se specializuje na letecké snímkování a mapové aplikace. „Máme čtyřicet pět zaměstnanců a přechod na interní software byl naprostou nutností. Než jsme před několika lety systém spustili, měla naše firma desítky zakázek ročně. Dnes díky tomuto řešení odbavíme během roku bez problému více než tisíc zakázek,“ přibližuje situaci jednatel společnosti Pavel Strašák.

Největší výhody vidí v možnosti sledovat plánovanou a skutečnou pracnost zakázek. Z interního ERP systému také získává zpětnou vazbu pro obchodníky a další pracovníky. „Velmi často také využíváme sumarizace výhledů zakázek pro ověření plánovaných a skutečných tržeb. Díky tomu, že je ERP propojený s našim docházkovým a účetním systémem, lze z něj těžit data o efektivitě produkce a vyhledávat pak inovace a investice, které procesy dále zefektivňují. Vše je nyní určitě rychlejší a data jsou dostupnější, než kdybychom je vedli v kancelářských tabulkových a textových aplikacích,“ dodává.

Odklon od excelových tabulek a výraznou úsporu času vítá i produkční a PR manager Adam Pitrocha ze SONO centra. Tento největší hudební klub v Brně přenesl kompletní účetnictví a projektové řízení do moderního cloudového řešení až v březnu loňského roku, přesto si nemůže tento přesun vynachválit. „Díky cloudovým řešením jsme výrazně zpřehlednili administrativu a konečně upustili od nekonečných excelových tabulek. Pokud bych to měl vyčíslit, tak tento přechod nám šetří zhruba padesát procent času a minimálně devadesát procent nervů oproti stavu v předchozích letech,“ uvádí Pitrocha.

Výzva do budoucna? Systémy na míru a propojení s dalšími softwary

Ačkoliv Pitrocha vidí v přechodu na cloudová řešení veskrze pozitiva, upozorňuje na jednu z potíží, které budou tato řešení v nejbližších letech čelit. Právě přílišná komplexnost a snaha pokrýt co největší prostor je pro firmy, jež jsou specializované v určitém segmentu, problém. „I když přechod na moderní cloudová řešení hodnotíme pozitivně, občas se potýkáme s tím, že většina tohoto softwaru není uzpůsobena pro náš typ byznysu,“ upozorňuje Pitrocha.

Cestou, jak vyhovět jednotlivým odvětvím, která jsou často hodně specifická, mohou být systémy na míru. „Myslíme si, že specifických požadavků od různě zaměřených forem bude přibývat. Pro vývojáře by to neměl být problém, proto můžeme v nejbližších letech očekávat nárůst nabídky mezi systémy, které se nebudou snažit být co nejkomplexnější, ale naopak půjdou takovou cestou, aby vyhověli co nejvíce přáním firem, jež budou mít o implementaci těchto systémů zájem,“ říká Tomáš Jirásek.

V neposlední řadě se budou tvůrci CRM a ERP systémů snažit o co nejvyšší automatizaci, ideálně v takové míře, aby člověk do těchto procesů musel zasahovat co nejméně. „Největší výzvou do dalších let bude co nejlépe a v co nejjednodušší podobě poskytovat podporu procesům a činnostem v rámci daného systému. Nutností bude také zajištění schopnosti napojení na další software třetích stran. A v neposlední řadě automatizace procesů, která by měla vést k tomu, aby zaměstnanci nemuseli administrativou trávit ani o minutu déle, než je nutné,“ uzavírá Prchal.

Obrázek: upklyak / Freepik

Napsat komentář