Gartner: Většina finančních ředitelů neplánuje zařadit Bitcoin mezi podniková aktiva

Gartner Obavy bránící organizacím držet Bitcoin

Pouze 5 % ze členů finanční exekutivy oslovených v únoru 2021 odpovědělo, že plánují zařadit ještě v letošním roce Bitcoin mezi podniková aktiva.

Přestože popularita Bitcoinu roste, z bleskového průzkumu, který provedl Gartner mezi 77 členy finanční exekutivy (včetně 50 CFO významných podniků) tento měsíc, vyplývá, že 84 % respondentů neplánuje držet Bitcoin mezi podnikovými aktivy.

„Osmdesát čtyři procent respondentů uvedlo, že přílišná volatilita Bitcoinu představuje nepřijatelné finanční riziko,“ vysvětluje ředitel výzkumu Gartner Finance practice Alexander Bant. „Bylo by pro ně velmi obtížné kompenzovat takové cenové výkyvy, jaké jsme zaznamenali u kryptoměn v posledních pěti letech.“

Volatilita (kolísání kurzu) je zdaleka nejčastější obavou, nicméně respondenti často uváděli i další závažné důvody proti Bitcoinu – například averze dozorčích rad k riziku či jeho pomalé zavádění coby obecně akceptovaného platebního prostředku, dále obavy z možných regulací i nedostatek zkušeností s kryptoměnami (viz graf).

„V souvislosti s použitím Bitcoinu coby aktiva v podnicích zůstává řada nevyřešených otázek,“ říká Alexander Bant. „Je nepravděpodobné, že by adopce rychleji rostla, dokud se tyto otázky nevyjasní.“

BitcoinSedmdesát jedna procent respondentů řeklo, že jednou z hlavních otázek, na níž by rádi znali odpověď, je, co ostatní s Bitcoinem skutečně dělají. Šedesát osm procent by rádo k Bitcoinu znalo jasná stanoviska regulátorů a lépe chápalo rizika spojená s jeho držením.

„Je důležité mít na paměti, že viděno dlouhodobou perspektivou korporátních aktiv se jedná o rodící se fenomén,“ vysvětluje Bant. „Lídři podnikových financí jsou odpovědní za jejich stabilitu, a tudíž většinou nemají sklony provádět spekulativní skoky do neznáma.“

Ostatně ani oněch 16 % respondentů ochotných zařadit kryptoměny do finanční strategie svých podniků zjevně nemá moc naspěch. Pět procent respondentů uvedlo že plánují nákup Bitcoinů v průběhu letošního roku, jedno procento uvedlo, že tak učiní patrně někdy mezi lety 2022-23 a zbývajících 9 % naznačilo, že s držením Bitcoinu začnou v roce 2024 nebo později.

V postoji a záměrech ohledně držení Bitcoinu přitom nebyl zásadní rozdíl mezi menšími podniky (obrat méně než miliarda dolarů) a těmi velkými. Mezi respondenty z technologického sektoru očekává držení kryptoměn plná polovina respondentů. Méně nakloněni Bitcoinu pak byli členové exekutiv veřejně neobchodovaných podniků (nákup a držení zvažovalo jen 7 %).

Napsat komentář