EN CZ DE PL HU SK

Hyperkonvergovaná infrastruktura ve službách finančního sektoru

Globální výdaje finančního sektoru na informační a komunikační technologie

Nejen ve světě financí propojuje hyperkonvergovaná infrastruktura modely cloudu a on-premises.

Globální výdaje finančního sektoru na informační a komunikační technologie porostou mezi lety 2022 a 2026 každoročně v průměru o 8,2 procenta. Na konci sledovaného období budou o téměř dvě pětiny vyšší než letos. Specifickou změnou projde ve finančním sektoru struktura technologických výdajů.

Kategorie software si jako jediná po celé sledované období let 2022 až 2026 udrží dvouciferné tempo růstu. Velmi blízko desetiprocentní hranici se ale budou pohybovat i odvětvové výdaje na hardware. Údaje analytiků společnosti IDC naznačují, že finanční instituce nebudou plně pohlceny cloudovou vlnou, jakkoli ani ony se jejím provozním, případně ekonomickým benefitům nebrání.

Investice finančního sektoru do hardwaru v horizontu příštích čtyř let nepoklesnou. O zhruba pět procentních bodů posílí odvětvové výdaje na software. Mírný pokles mezi lety 2022 a 2026 se odehraje v kategorii telekomunikační služby, o něco významnější bude v případě IT služeb.

Finanční instituce, ale nejen ony, usilují po prvním okouzlení a prověření potenciálu cloudových technologií o prolnutí jejich výhod s vlastnostmi a parametry, jež nabízí model on-premises. Rozhodně nejde o střet moderního a tradičního. Oba tábory, jak dodavatelský, tak uživatelský, jsou otevřené a v mnoha ohledech už tradičně propojené.

„Cloudové služby čelí průběžné a stále detailnější kontrole ze strany podnikových uživatelů. Ti monitorují a vyhodnocují jejich vhodnost pro různé situace a případy užití. Neváhají cloud computing a jeho poskytovatele podrobit tvrdé kritice, což platí i pro firmy, jež vznikly jako ryze cloudové,“ říká Dana Vaníčková, ředitelka společnosti IDC pro Českou a Slovenskou republiku, a dodává: „Pragmaticky uvažující organizace hledají mezi provozními modely synergie, které v ideálním případě dokáží dynamicky vyvažovat. Mluvíme o hybridním přístupu. Hyperkonvergované infrastruktury jsou v některých variantách dobrým příkladem technologie překlenující světy veřejného cloudu a on-premises.“

TZ

Napsat komentář

ICT SECURITY

Windows 11 ukončí podporu NTLM

Společnost Microsoft potvrdila své plány ukončit podporu NT LAN Manager (NTLM) ve Windows 11 ve druhé polovině roku, když oznámila řadu nových bezpečnostních opatření k

Číst dále »