Jak malé a střední firmy zvládaly krizi během pandemie?

průzkum krize SMB

Vývojem nových produktů se od března 2020, kdy teprve začínala pandemie, rozhodlo čelit této mimořádné situaci na 29 % malých a středních firem. Vyplývá to z nedávné studie společnosti Kaspersky. Lockdowny otřásly finanční prosperitou většiny (66 %) malých a středních podniků, které musely přijmout řadu úsporných opatření. Zavedení nového sortimentu nebo vytváření obchodních příležitostí, stejně jako další přijatá opatření, byly za těchto podmínek snahou o přežití.

Schopnost adekvátně reagovat na krizi může firmě pomoci vytěžit z dané situace maximum. Podle Stevena Callandera, profesora politické ekonomie na Stanford Graduate School of Business, by měli vedoucí pracovníci „zvládat krizi jako problém managementu“ a v obtížné situaci, kdy jsou pod drobnohledem zaměstnanců i akcionářů, „zazářit ve světle reflektorů“. Během pandemie bylo rozhodování obzvláště složité. Organizace musely zvažovat vnější faktory – lockdowny, nové hygienické požadavky, radikální změny životního stylu – a svoje podnikatelské možnosti.

Kromě vytváření nových produktů a služeb (29 %) jako aktivní reakce na situaci vstoupila každá pátá organizace (21 %) do nových odvětví podnikání. Pro firmy ze sektorů zábavy, umění, kultury, pořádání akcí nebo dokonce zdravotnictví to mohlo znamenat spuštění digitální alternativy jejich fyzické nabídky; pro obchody nebo restaurace zase zavedení on-line prodeje a doručovacích služeb; pro výrobce pak třeba výroba ochranných masek, dezinfekčních prostředků a dalších zdravotnických pomůcek nebo zaměření na produkty pro domácí pohodlí.

Mezi dalšími protikrizovými opatřeními byla podle očekávání nejčastější podpora práce na dálku u všech nebo většiny zaměstnanců (46 %). Hlavní rozhodnutí však stále směřovala k optimalizaci výdajů: organizace provedly rozpočtové škrty (38 %), snížily platy nebo zkrátily pracovní dobu (35 %), přesměrovaly rozpočty nebo zastavily investiční plány (30 %). Jedna z deseti firem musela přijmout kritická opatření, jako je propouštění zaměstnanců (12 %) nebo pozastavení placení účtů (11 %).

TZ

@RadekVyskovsky

Napsat komentář