Jak zabezpečit řešení sjednocené komunikace a spolupráce

10 funkcí, které by měla nabízet aplikace pro bezpečnou spolupráci podle zprávy výzkumné a poradenské společnosti Metrigy.

Přechod na vzdálenou a hybridní práci změnil postavení videokonference – téměř 87 % organizací nyní považuje video za klíčovou technologii pro podporu podnikových operací. Spolu s nárůstem využívání aplikací pro videokonference přichází potřeba zajistit bezpečnost přístupu k těmto schůzkám, obsahu sdíleného v rámci schůzek a archivu schůzek. Při absenci účinných bezpečnostních kontrol hrozí organizacím neoprávněný přístup ke schůzkám a také ztráta dat souvisejícího obsahu včetně přepisů chatu, sdíleného obsahu a záznamů schůzek.

Virtuální schůzky s podporou videa se staly životně důležitým prostředkem komunikace s plně či částečně vzdálenými pracovníky. Globální studie Workplace Collaboration: 2021-22 společnosti Metrigy, které se zúčastnilo 476 organizací s koncovými uživateli, zjistila, že 82 % z nich nyní používá aplikace pro videokonference pro všechny nebo většinu schůzek a že téměř 87 % z nich považuje aplikace pro videokonference za kritickou nebo důležitou součást podnikových operací.

Podniková řešení pro komunikaci a spolupráci, a to bez ohledu na velikost organizace, která jej implementuje, musí být zabezpečena před různými hrozbami, jako je přístup osob, které nemají oprávnění se schůzky účastnit, únik obsahu chatů, přepisů a obsahu sdíleného v rámci schůzky i mimo ni, nebo ztráta dat v důsledku úmyslného či neúmyslného sdílení důvěrných, omezených informací, jako jsou citlivé soubory nebo data, na schůzkách. Kromě toho musí zajistit ochranu soukromí účastníků, a to zejména v případech použití v oblastech jako jsou telemedicína nebo soudní činnosti.

10 funkcí, které by měla bezpečná aplikace pro spolupráci nabízet:

1. Funkce řízeného přístupu ke schůzkám (Managed Control Access to Meetings) a ověřování identity uživatele (User Authentication)
2. Vícefaktorové ověřování
3. Šifrování zpráv a souborů při přenosu „In-Transit“ i při ukládání „At-Rest“ pomocí správy podnikových klíčů (Enterprise Key Management)
4. Soukromé schůzky a virtuální prostory pro spolupráci
5. Řízení přístupu k obsahu a funkcím založené na rolích
6. Řízení a vyžadování zabezpečení a přístupu k funkcím během schůzky
7. Zásady ochrany osobních údajů poskytovatele
8. Možnost ukládání dat jako jsou záznamy schůzek, sdílené dokumenty apod. v souladu s platnými regulacemi
9. Řízení přístupu k záznamům (Recording Access Control)
10. Flexibilitu koncových bodů s možností využít různá koncová zařízení (typicky s využitím protokolů SIP a SRTP) včetně podpory WebRTC (Web Real-Time Communication)

Metrigy, jejíž data jsou v textu použita, je inovativní výzkumná společnost, která se zaměřuje na rychle se měnící oblasti sjednocené komunikace a spolupráce (UCC), digitálního pracoviště, digitální transformace a zákaznické zkušenosti (CX)/kontaktních center, spolu s dalšími souvisejícími technologiemi. Metrigy poskytuje strategické vedení a informativní obsah, podložený primárními výzkumnými metrikami a analýzami, pro poskytovatele technologií a podnikové organizace.

TZ

Zdroj: IT SECURITY NETWORK NEWS

Napsat komentář

RESELLER CHANNEL

DELL cena putuje opět k ATC

Společnost AT Computers získala od společnosti Dell Technologies ocenění pro nejlepšího distributora DELL klientských zařízení za rok 2022. Obhájila tak stejnou pozici z loňského roku. Ocenění

Číst dále »
Generated by Feedzy