Je operativní leasing hardwaru finančně výhodný?

leasing hardware

Digitální doba, ve které žijeme, si žádá stále vyšší investice do informačních a komunikačních technologií (ICT) a softwaru. V roce 2020 dosáhly celkové investice podniků a veřejné správy do ICT vybavení a softwaru 245 miliard korun. Ve vztahu k celkové výkonnosti naší ekonomiky jsou investice do ICT v ČR výrazně nad průměrem zemí EU a dosahují kolem 4 % HDP (v roce 2018 to bylo 4,3 % HDP).

Zrychlená digitalizace znamená, že firmy musí v současné době reagovat na poměrně rychlé zastarávání pořízených strojů, vyšší nároky na datovou bezpečnost, výkonnost, kompatibilitu či rychlost připojení. To vše samozřejmě zatěžuje firemní cashflow. Operativní leasing počítačového vybavení umožní firmám alokovat investice do rozvoje firmy nebo lidských zdrojů.

Jaké výhody přináší operativní leasing pro malé a střední firmy?

Majitelé nebo manažeři společností nejčastěji uvádějí přínos spočívající jak v profesionálním managementu hardwaru, tak ve finančních úsporách. Hlavním benefitem jsou úspory nákladů souvisejících se životním cyklem zařízení, protože hardware je kontinuálně zlepšován nebo nahrazován lepšími a výkonnější zařízeními. Starší technologie jsou zároveň méně odolné proti novým bezpečnostním rizikům.

Operativní leasing hardwaru přináší firmám zlepšení cash flow a možnost využít firemní finance pro jiné investice. Díky pronájmu může totiž společnost využít kapitál pro klíčové podnikatelské aktivity a pro jejich rozvoj namísto jeho utápění v pořizování výpočetní techniky. Náklady je pak možné rozprostřít do několika let a získat tím prostor pro vlastní expanzi.

Je operativní leasing hardwaru finančně výhodný?

Hlavní bariérou pro využívání operativního leasingu koncového hardwaru bývá předpoklad, že se jedná o finančně velmi nevýhodné řešení. Přitom celkové náklady na operativní leasing jsou při 2 i 3letém životním cyklu koncového HW nižší než při financování úvěrem nebo i hotovostí. Nákup za vlastní prostředky přináší zbytečné vázání kapitálu firmy, který lze efektivněji využít. Při nákupu koncového hardwaru do majetku je pak k nákladům třeba také započítat náklady související s řízením použitého HW (skladování, mazání dat, odprodej nebo likvidace), které jsou v případě využití operativního leasingu výrazně nižší, neboť je na sebe bere leasingová společnost. Cena za pronájem navíc může obsahovat kvalitní pojištění a servis přístrojů.

Zdroj: Rentalit/TZ

@RadekVyskovsky

Napsat komentář