EN CZ DE PL HU SK

Kraje České republiky versus sociální sítě

Toxin monitoring kraje ČR

Díky sociálním sítím se zvedá úroveň i četnost komunikace v krajích i městech. Většina občanů, zvlášť v covidové době, si nejen zvykla, ale zároveň očekává informace z veřejných portálů krajů, měst i obcí, ať už se jedná o informace z dopravy, aktuální pomoci nebo čistě zájmových aktivit.

Pokud se zaměříme především na platformy typu FB, Twitter a Instagram, zjistíme, že se přirozeně staly fenoménem své doby. To dokazují tragické události letošního června, kdy se během několika minut po tornádu, které se prohnalo Jihomoravským krajem, komunikace v tomto kraji z 11. místa posunula na pozici nejvyšší, což jednoznačně dokazuje sílu sociálních médií.

Toxin kraje sociální sítě 2021

Z analýzy od společnosti TOXIN vyplývá, že v měsíci červnu byl nejvíce aktivním krajem na sociálních sítích kraj Liberecký (viz graf výše – oranžová barva). Zároveň monitoring médií vyhodnotil i nejdiskutovanější témata, která obyvatelé kraje nejvíce sledují.

toxin logoPozitivním zjištěním bylo, že se lidé čím dál více zajímají o prostředí, ve kterém žijí, a že nejsou lhostejní k přírodě. Kauza uhelného dolu Turów rozhodně nenechala občany v klidu. Starostové obcí společně s Libereckým krajem se proti rozšíření ohradili, protože se bojí znečištění vod, hluku a prachu.

Nejvíce diskutovaným tématem však byla záchrana ohrožené žabky kuňky ohnivé. Liberecký kraj se zapojil do záchrany tohoto ohroženého druhu.

Nemůžeme pominout ani dopravní infrastrukturu, která se rozvíjí ve všech krajích České republiky a občané mají možnost se k různým úpravám vyjadřovat a připomínkovat. S tím souvisí i rozvoj turistiky a nápor turistů v Libereckém kraji. Sdružení Český ráj společně s ochránci přírody nebo obcemi proto rozjíždí speciální kampaň pro návštěvníky, jak se chovat a neznečišťovat „perlu České republiky“, kterou ročně navštíví bezmála dva miliony lidí.

Graf Liberecký kraj červen 2021

Tiskového mluvčí Libereckého kraje jsme se zeptali, proč zrovna životní prostředí je momentálně tolik diskutovaným tématem a jak se dívají na komunikaci v kraji obecně.

„Velice nás pozitivní hodnocení Libereckého kraje za měsíc červen těší. Milým překvapením bylo, že lidé projevili zájem o ohroženou žábu kuňku ohnivou a nebyla jim lhostejná ani vážnější témata týkající se například hnědouhelného dolu Turów či znečišťování Českého ráje. Na sociálních sítích se snaží celé tiskové oddělení kvalitně, pravidelně a zavčas informovat obyvatele o dění v regionu. Využíváme k tomu zejména Facebook, Instagram a Twitter a samozřejmě také webové stránky, které spravujeme. Pevně věřím, že občané budou událostem z Libereckého kraje věnovat pozornost i nadále. Jejich zvýšený zájem o konkrétní témata je pro nás výbornou zpětnou vazbou a potěšujícím signálem, že svoji práci odvádíme dobře,“ uvedl Filip Trdla, tiskový mluvčí Libereckého kraje.

Můžeme konstatovat, že ani ostatní kraje v komunikaci na sociálních sítích nijak nezaostávají. Silný v komunikaci je dále kraj Pardubický nebo Olomoucký. Díky sociálním médiím se i v kraji Jihomoravském podařilo zajistit rychle pomoc na nejvíce postižená místa po ničivém tornádu, zorganizovat sbírky na podporu lidem a poskytnout i psychickou podporu.

Jindřiška Palečková

Napsat komentář