Manažeři považují vývoj aplikací za nejvyšší prioritu

customer experience

V dnešní náročné situaci chápou manažeři nezbytnost zajištění kvalitní zákaznické zkušenosti (CX) pro dosahování obchodních výsledků. Přímou souvislost mezi CX a růstem výnosů spatřuje 82 % dotázaných. Nejdůležitější jsou aplikace jako prostředek, kterým podniky poskytují své služby a vstupují do interakce se svým cílovým publikem: 88 % manažerů se domnívá, že CX lze zkvalitnit vylepšením portfolia aplikací. Z toho důvodu více než tři čtvrtiny (78 %) považují zlepšování aplikací za jednu z nejvyšších obchodních priorit, jak ukazují zjištění průzkumu, který nedávno na objednávku VMware uskutečnila poradenská společnost Forrester Consulting.

Navzdory tomu řada podniků v tomto ohledu zaostává. Téměř polovina (48 %) respondentů uvádí, že od posledního vylepšení portfolia aplikací uplynul více než rok, a třetina (34 %) ještě nezačala nebo si není jistá, zda byly práce zahájeny. V důsledku toho 46 % z 600 oslovených manažerů na pozicích CIO a SVP připouští, že dosahují jen střední – nebo nižší – efektivity při zajišťování pozitivní zákaznické zkušenosti.

Udávají přitom řadu různých důvodů, proč není modernizace aplikací mezi prioritami jejich podniků. Financování zdůraznilo 76 % dotázaných, složitost sladění strategie mezi různými odděleními 72 % a nechuť ke změnám u pracovníků IT 70 %. Situaci zhoršují specifické překážky na straně IT, včetně dřívějších vysokých investic do tradičních aplikací, náročnosti zabezpečení citlivých dat a závažného nedostatku znalostí a zkušeností pracovníků v oblasti cloudu a edge computingu.

Přesto má zlepšování aplikací výrazný obchodní dopad: 40 % manažerů, kteří modernizovali svá portfolia, zaznamenalo růst výnosů, 37 % zvýšení spokojenosti zákazníků a 32 % získání nových.

Napsat komentář