Moderní management podlehl digitalizaci

toxin logoKrize COVID-19 se stala akcelerátorem změn. Omezení pohybu vedlo ke zvýšení požadavků na elektronickou komunikaci, sdílení dat, řízení a kontrolu na dálku. V roce 2020 se společnosti nejvíce zaměřily na témata jako je digitalizace firem, online komunikace a zavádění kultury bezpečnosti (vytváření tzv. rejstříků rizik). Daným oblastem se také věnovala média a to o 84% více v porovnání s rokem 2019.

Mnohé české firmy zaspaly a dohánějí mnohaletý dluh v digitalizaci. Ve chvíli, kdy se zaměstnanci hromadně přesouvají na home office, je společnost nejzranitelnější. Bezpečnostní metriky není snadné vhodně nastavit. Mohou se zaměřit na celopodnikové uplatňování bezpečnostních opatření nebo na jejich účinnost. Řada podniků se zdráhá hovořit o efektivitě svého zabezpečení, ale pokud nejsou zaměstnanci a členové vedení informovaní, nastavené metriky těžko ovlivní jejich chování. V nové kultuře bezpečnosti jsou zaměstnanci obeznámeni s kybernetickými hrozbami, kterým jejich podnik musí čelit. Rozumějí motivaci a záměrům útočníků, kteří působí v jejich odvětví nebo na jejich trhu.

Se vzrůstajícím významem online komunikace narůstá i potřeba okamžité synchronizace na různých zařízeních. Online pracujeme, online studujeme, online se bavíme. Vzrostl význam komunikačních platforem, které umožňují snadnou komunikaci od posílání běžných zpráv a telefonování až po sofistikovanější formy komunikace, jakými jsou například zvukové nebo video zprávy, video hovory nebo posílání souborů.

Zdroj: TOXIN

Napsat komentář