Mzdy ICT odborníků v ČR

Průměrná hrubá měsíční mzda ICT odborníku podle zaměstnání (v Kč), 2020

V roce 2020 se průměrná hrubá měsíční mzda ICT odborníka blížila hranici 62 tisíc korun. ICT odborníci tak měli v průměru o více než 23 tisíc korun vyšší mzdu, než jaký byl průměr za celou Českou republiku. V roce 2013 činil průměrný měsíční plat IT odborníka 41,2 tisíc korun a byl o necelých 15 tisíc korun vyšší, než jaká byla průměrná mzda v ČR. Z uvedeného je patrné, že se během sledovaných let prohloubil absolutní rozdíl mezi mzdou IT odborníků a průměrnou mzdou za celou ČR. Tento trend byl zaznamenán i v letech před rokem 2013.

Mezi jednotlivými skupinami zaměstnání jsou v platech IT odborníků poměrně velké rozdíly. Z grafu 24 je na první pohled zřejmé, že jedna skupina ICT odborníků výrazně se svou výší mzdy vyčnívá a tou skupinou jsou Řídící pracovníci v oblasti ICT, jejichž průměrná hrubá měsíční mzda v roce 2020 přesáhla 114 tisíc korun. Další skupinou, která má i na ICT odborníky významně nadprůměrnou mzdu jsou Specialisté v oblasti prodeje ICT, ti pobírají měsíčně v průměru téměř 90 tisíc korun. Pro upřesnění je však nutné poznamenat, že mezi Specialisty v oblasti prodeje nepatří prodavači ve specializovaných IT prodejnách pro běžné uživatele, ale osoby zabývající se prodejem na úrovni velkoobchodu, které kromě samotného velkoobchodního prodeje hardwaru, softwaru a dalšího příslušenství také poskytují příslušné specializované informace a věnují se i instalacím.

Jak lze předpokládat, vyšší průměrnou hrubou měsíční mzdu mají Specialisté v oblasti ICT, kteří se zejména podílí na vývoji nových technologií a programování než Technici v oblasti ICT. Mzda ICT specialistů v roce 2020 činila více než 70 tisíc korun. Technici v oblasti ICT pak mají průměrnou měsíční mzdu o cca 22 tisíc korun nižší. Mezi Specialisty dosahují na vyšší mzdy Analytici a vývojáři softwaru, kteří berou v průměru téměř 74 tisíc korun, kdežto Specialisté v oblasti databází cca 60 tisíc korun. Ve skupině techniků v oblasti ICT jsou na tom s platem výrazně lépe Technici provozu a uživatelské podpory ICT (49 tisíc korun) než Technici v oblasti telekomunikací a vysílání (41 tisíc korun).

Ve výši průměrné hrubé měsíční mzdy ICT odborníků existují mezi muži a ženami rozdíly, stejně jako je tomu i v případě celkových mezd v ČR. V roce 2020 dosáhl průměrný plat mužů na pozicích ICT odborníků bezmála 63 tisíc korun a v případě žen činil necelých 55 tisíc. Průměrná mzda žen zaměstnaných na ICT pozicích se tak pohybuje na 87 % mzdy mužů. V případě celkové hrubé měsíční mzdy v Česku je rozdíl mezi ženami a muži nepatrně větší, v tomto případě činil průměrný plat žen 84 % průměrného platu mužů. Ve skupině zaměstnání Specialisté v oblasti ICT byl rozdíl mezi platy mužů a žen ještě nepatrně větší než u ICT odborníků celkem, ženy v této skupině zaměstnání dostávaly 83 % platu mužů. Naopak ženy zaměstnané jako Technici v oblasti ICT měly 94 % platu mužů zaměstnaných v této skupině zaměstnání.

Zdroj: ČSÚ

@RadekVyskovsky

Napsat komentář