Mzdy ICT odborníků v ČR

Průměrná hrubá měsíční mzda ICT odborníku podle zaměstnání (v Kč), 2020

V roce 2020 se průměrná hrubá měsíční mzda ICT odborníka blížila hranici 62 tisíc korun. ICT odborníci tak měli v průměru o více než 23 tisíc korun vyšší mzdu, než jaký byl průměr za celou Českou republiku. V roce 2013 činil průměrný měsíční plat IT odborníka 41,2 tisíc korun a byl o necelých 15 tisíc korun vyšší, než jaká byla průměrná mzda v ČR. Z uvedeného je patrné, že se během sledovaných let prohloubil absolutní rozdíl mezi mzdou IT odborníků a průměrnou mzdou za celou ČR. Tento trend byl zaznamenán i v letech před rokem 2013.

Mezi jednotlivými skupinami zaměstnání jsou v platech IT odborníků poměrně velké rozdíly. Z grafu 24 je na první pohled zřejmé, že jedna skupina ICT odborníků výrazně se svou výší mzdy vyčnívá a tou skupinou jsou Řídící pracovníci v oblasti ICT, jejichž průměrná hrubá měsíční mzda v roce 2020 přesáhla 114 tisíc korun. Další skupinou, která má i na ICT odborníky významně nadprůměrnou mzdu jsou Specialisté v oblasti prodeje ICT, ti pobírají měsíčně v průměru téměř 90 tisíc korun. Pro upřesnění je však nutné poznamenat, že mezi Specialisty v oblasti prodeje nepatří prodavači ve specializovaných IT prodejnách pro běžné uživatele, ale osoby zabývající se prodejem na úrovni velkoobchodu, které kromě samotného velkoobchodního prodeje hardwaru, softwaru a dalšího příslušenství také poskytují příslušné specializované informace a věnují se i instalacím.

Jak lze předpokládat, vyšší průměrnou hrubou měsíční mzdu mají Specialisté v oblasti ICT, kteří se zejména podílí na vývoji nových technologií a programování než Technici v oblasti ICT. Mzda ICT specialistů v roce 2020 činila více než 70 tisíc korun. Technici v oblasti ICT pak mají průměrnou měsíční mzdu o cca 22 tisíc korun nižší. Mezi Specialisty dosahují na vyšší mzdy Analytici a vývojáři softwaru, kteří berou v průměru téměř 74 tisíc korun, kdežto Specialisté v oblasti databází cca 60 tisíc korun. Ve skupině techniků v oblasti ICT jsou na tom s platem výrazně lépe Technici provozu a uživatelské podpory ICT (49 tisíc korun) než Technici v oblasti telekomunikací a vysílání (41 tisíc korun).

Ve výši průměrné hrubé měsíční mzdy ICT odborníků existují mezi muži a ženami rozdíly, stejně jako je tomu i v případě celkových mezd v ČR. V roce 2020 dosáhl průměrný plat mužů na pozicích ICT odborníků bezmála 63 tisíc korun a v případě žen činil necelých 55 tisíc. Průměrná mzda žen zaměstnaných na ICT pozicích se tak pohybuje na 87 % mzdy mužů. V případě celkové hrubé měsíční mzdy v Česku je rozdíl mezi ženami a muži nepatrně větší, v tomto případě činil průměrný plat žen 84 % průměrného platu mužů. Ve skupině zaměstnání Specialisté v oblasti ICT byl rozdíl mezi platy mužů a žen ještě nepatrně větší než u ICT odborníků celkem, ženy v této skupině zaměstnání dostávaly 83 % platu mužů. Naopak ženy zaměstnané jako Technici v oblasti ICT měly 94 % platu mužů zaměstnaných v této skupině zaměstnání.

Zdroj: ČSÚ

@RadekVyskovsky

Napsat komentář

GAME INDUSTRY

Podzimní slevy na Steamu jsou zde

Na populární platformě Steam odstartoval podzimní výprodej. Slevové období potrvá do konce listopadu. Podzimní výprodej na platformě Steam Další slevová akce od Steamu je tady.

Číst dále »