Nástroj eSignatures pomůže zvýšit úspěšnost obchodníků o 29 %

digital signature

Startup Pipedrive, který přináší obchodníkům efektivní CRM platformu, představil nový nástroj eSignatures. Ten reaguje na trend nárůstu online prodejů a tím i zvýšenou potřebu zajištění digitálního podpisu. Podle průzkumu jsou obchodníci, kteří digitální podpis využívají, úspěšnější při uzavírání smluv až o 29 %. Elektronický podpis zásadně urychluje celý proces, zároveň však přináší i vysokou úroveň zabezpečení. Nástroj eSignatures Pipedrive integroval do své CRM platformy, tedy jej mohou obchodníci použít ihned, bez nutnosti instalace dalšího softwaru.

Průzkum společnosti Aberdeen ukazuje, že využití digitálního podpisu je pro obchodníky rok od roku důležitější. Zvýšení úspěšnosti při jeho využití zaznamenalo 29 % z nich, což znamená meziroční růst o 4,4 %. Digitální podpis umožňuje podpis smlouvy z kteréhokoli mobilního zařízení či počítače bez nutnosti tisknout, ručně podepisovat, skenovat a znovu odesílat daný dokument. Pipedrive podepsaný dokument automaticky ukládá, díky čemuž má obchodník vždy přehled a přístup k originálnímu dokumentu, který je chráněn koncovým šifrováním. Kromě úspory času šetří elektronický podpis rovněž papír i další zdroje.

Co umožňuje nástroj eSignatures:

  • Odeslání smlouvy k podpisu s využitím e-mailové adresy zákazníka, i když on sám nevyužívá Pipedrive
  • Vyzvat k digitálnímu podpisu dokumentu až 10 lidí
  • Přehled podepsaných lidí a upozornění do e-mailu při každém novém podpisu
  • Odeslání upomínek lidem, kteří měli dokument podepsat, případně zrušit proces podepisování
  • Automatickou kontrolu, zda mají všichni zúčastnění podepsaný dokument k dispozici a mají k němu skrze Pipedrive přístup

Funkce eSignatures je dostupná uživatelům Sales Docs – letos představeného nástroje, který automatizuje způsob, jakým týmy vytváří, spravují a sdílí dokumenty. Umožňuje rovněž přidávání komentářů a zasílání notifikací přímo v CRM. Sales Docs také automaticky pomáhá s automatickým vyplňováním šablon a dokumentů dostupnými daty z Pipedrive. To značně urychluje administraci i jednání, a to i díky integraci s dalšími cloudovými nástroji včetně Google Drive, OneDrive a SharePoint.

Obrázek: fullvector/Freepik

Napsat komentář