Nová česká aplikace VOS.health pomůže přežít lockdown

  • od
VOS.health app

Aktuální situace nejen v České republice, ale i v celém světě, maximalizuje podíl lidí, kteří pracují z domova. Kvůli tomu se omezuje potřebná lidská interakce, jež je jedním z mnoha faktorů dobrého duševního zdraví. Na tuto svízelnou situaci odpovídá aplikace VOS.health, která přináší alternativu v práci s mentálním zdravím. Digitální deník VOS, který vznikl za spolupráce s psychology a terapeuty, přináší za pomoci umělé inteligence možnost sebereflexe a prevence duševních problémů.

Studie Institute for Health Metrics and Evaluation z roku 2017 předpokládá, že přes 10 % populace trpí nějakou mentální poruchou. S příchodem koronavirové krize poptávka po službách v sektoru duševního zdraví raketově roste, má na to vliv právě i lockdown a sociální distancování. Poslední průzkum WHO shledává mimo jiné podfinancování v tomto oboru, dále také k velkému omezení nebo znemožnění těchto služeb. Ze 130 zkoumaných zemí problémy připouští 60 %.

“Na aplikaci pracujeme již několik měsíců, myslíme si, že starat se o duševní hygienu je velice důležité a v dnešní době opomíjené. Aktuální situace tuto potřebu ještě zvýšila. Vzhledem k okolnostem nabídneme VOS pro všechny uživatele, kteří se zaregistrují přes speciální odkaz, na půl roku zdarma. Každý si ji tak může na vlastní kůži vyzkoušet a ověřit si, jak moc může pomoci těch pár minut, které člověk denně věnuje sebereflexi,” říká Jiří Diblík, spoluzakladatel a CEO Qusion.

Co VOS umí?

Aplikace s globální ambicí je založena na pravidelné sebereflexi uživatele, díky tomu pomáhá s prevencí duševních problémů. VOS dokáže zaznamenávat náladu a vizualizovat ji tak, aby bylo pro člověka co nejsnazší rychle porozumět těmto informacím. Aplikace spojuje a interpretuje data z aplikací jako Apple Health či Google Fit a agreguje další data, která ovlivňují zdraví – počasí, lokace a další. Dokáže také zasílat autonomní adresné intervence a v nejbližší době i personalizovaná doporučení pro zlepšení duševní pohody.

Proč VOS.health?

Pravidelné návštěvy terapeutů a psychologů jsou finančně i časově náročné. VOS je digitální deník, který vznikl právě za pomoci profesionálů v oblasti psychologie a psychiatrie, je založen na sebereflexi a uchovávání myšlenek a nápadů. Dle výzkumů právě pravidelná sebereflexe dlouhodobě funguje jako prevence duševních onemocnění, zároveň pomáhá rozvíjet mysl. VOS má české kořeny a spojuje nejnovější trendy mobilních aplikací a umělé inteligence. Aplikace pomáhá strukturovaně přemýšlet o každodenních problémech. Všechna data jsou samozřejmě bezpečně zašifrovaná a dostane se k nim jen uživatel.

“Chceme uživatele naučit se na chvíli každý den zastavit, vydechnout si, a tak si udržet dobré duševní zdraví a rozvíjet mysl. VOS vám každý den položí jednu personalizovanou otázku, na kterou se dá odpovědět textem, fotkou či audio nahrávkou. Na stejnou otázku můžete odpovědět další rok znovu, a uvidíte, jak jste se od té doby posunuli. Tyto otázky pomáhali připravit experti v oblasti psychologie a duševního zdraví. Na základě odpovědí a dat vám aplikace dokáže pomocí umělé inteligence poradit, jak se sebou pracovat a poznat to, co ovlivňuje vaše zdraví,” vysvětluje Diblík.