EN CZ DE PL HU SK

NÚKIB spustil příjem žádostí o poskytnutí dotace na vytvoření a provoz páteřní optické kvantové sítě v ČR

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost zahájil dne 20. října 2023 příjem žádostí o poskytnutí dotace na vytvoření a provoz páteřní optické kvantové sítě v ČR, která přispěje k digitální transformaci současných telekomunikačních technologií v ČR.

Hlavním předmětem Výzvy k podání žádostí o poskytnutí dotace pro národní kofinancování České národní kvantové komunikační infrastruktury (CZQCI) v rámci programu Digitální Evropa je podpora projektu na vytvoření páteřní optické kvantové sítě v ČR, která se napojí na okolní státy a včlení se do Evropské kvantové komunikační infrastruktury. To umožní testování a provozování celoevropského systému kvantové komunikace a jeho integrace do stávajících telekomunikačních technologií v ČR.

Žádosti je možné podávat pouze prostřednictvím datové schránky Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost a jejich příjem bude ukončen 20. listopadu 2023 v 10:00 hod (ID: zzfnkp3, do předmětu datové zprávy uveďte označení výzvy „CZQCI“).

Více informací k výzvě naleznete zde: https://www.nukib.cz/cs/vyzvy/

TZ

Zdroj: NETGURU NETWORK NEWS

Napsat komentář