EN CZ DE PL HU SK

OnRobot uvádí softwarové řešení WebLytics pro kolaborativní aplikace

WebLytics pro kolaborativní aplikace

OnRobot uvádí na trh WebLytics, své první softwarové řešení pro monitoring výroby, diagnostiku zařízení a analýzu dat umožňující zvyšovat produktivitu a minimalizovat prostoje. Řešení WebLytics je globálně dostupné prostřednictvím předplatného od dnešního dne.

Řešení WebLytics dokáže v reálném čase monitorovat výkonnost několika kolaborativních aplikací současně, sbírá data z robotů i nástrojů a transformuje je na snadno srozumitelné, vizualizované přehledy o zařízeních a aplikacích.

WebLytics umožňuje koncovým uživatelům a integrátorům nejen eliminovat manuální sběr dat, ale poskytuje též užitečné informace o výkonnosti kolaborativní aplikace, nabízí diagnostiku zařízení v provozu, funkce upozornění a doporučení preventivní údržby tak, aby bylo možné minimalizovat nákladné odstávky robotických pracovišť.

Díky integrovanému průmyslovému standardu celkové vytíženosti zařízení OEE (Overall equipment effectiveness), identifikuje WebLytics trendy robotického pracoviště v reálném čase, včetně stavů, špiček a poruch produktivity aplikace. OEE měří procento výrobního času, který je skutečně produktivní – 100% skóre znamená, že kolaborativní aplikace vyrábí pouze dobré díly, co nejrychleji a bez prostojů. WebLytics s využitím OEE dat informuje, zda výrobní proces běží optimální rychlostí, a monitoruje a analyzuje kvalitu aplikačních cyklů, což jsou klíčové poznatky pro výrobce všech velikostí.

WebLytics reportuje využití jak robotického ramene, tak OnRobot nástrojů typu uchopovačů, kamerových systémů a senzorů, a také počet bezpečnostních zastavení a cyklů úchopů provedených během aplikace.

Dojde-li ke změnám robotického pracoviště, např. ke změně rychlosti robota nebo nastavení uchopovače, poskytuje WebLytics automatické reportování dopadu těchto změn na výkonnost aplikace. V případě výskytu anomálií v kolaborativní aplikaci, WebLytics umožňuje uživatelům analyzovat data shromážděná od robotů a nástrojů a reportovat svá zjištění prostřednictvím nastavitelných řídících panelů.

WebLytics si zachovává snadnost použití, cenovou dostupnost a aplikační zaměření, které jsou vlastní každému produktu OnRobot. WebLytics je kompatibilní se všemi předními značkami kolaborativních a lehkých průmyslových robotů, se všemi nástroji OnRobot a lze jej snadno rozšířit a připravit na budoucí požadavky, jakmile budou k dispozici nové roboty a nástroje. Přístup k WebLytics je poskytován prostřednictvím zabezpečeného, intuitivního uživatelského rozhraní webového prohlížeče, který zobrazuje data OEE a uživatelem definované KPI prostřednictvím přizpůsobitelných řídicích panelů poskytujících okamžitý a transparentní pohled na výkonnost aplikací v reálném čase či na historická data.

Server WebLytics lze nasadit do lokální sítě výrobního zařízení nebo přidat do virtuální sítě propojené s robotickým pracovištěm. Shromážděná data jsou uložena na serveru WebLytics. Webový server WebLytics je vždy dostupný z lokální sítě či odkudkoliv prostřednictvím zabezpečeného připojení HTTPS.

WebLytics není jen výkonný nástroj pro koncové uživatele; vytváří také nové možnosti příjmů pro systémové integrátory tím, že poskytuje software umožňující rozšířit nabídku zákazníkům o služby zálohování provozních dat a technické optimalizace robotických pracovišť.

TZ

@RadekVyskovsky

Napsat komentář