Open-source Aliance navázala spolupráci s Free Software Foundation Europe (FSFE)

public money public code

open-source aliance logoPředstavitelé Open-source Aliance nezahálí a nenechávají věci náhodě. Vyhledávají zkušenosti v zahraničí, které je posunou dále v určených cílech jako je inspirace a adopce existujících řešení v zahraničí, dále soulad s národní strategií pro digitalizaci veřejné správy a odbourání legislativních nebo jiných zákonných překážek, které dnes brání plnému využití open source principů v oblasti veřejné správy.

V Berlíně Aliance navázala spolupráci s FSFE (Free Software Foundation Europe). „Velmi si vážíme možnosti využít zkušeností a konceptů, které vznikají napříč celou Evropou ve spolupráci s FSFE. Naším cílem je v maximální možné míře přenášet úspěšné a fungující koncepty např. z Barcelony nebo Paříže k nám, do České republiky,“ říká předseda představenstva Open-source Aliance, Pavel Dovhomilja.

osaliance lipsko foto

Tento měsíc se Open-source Aliance také účastnila setkání s Connect IT v Lipsku, díky kterému má možnost sdílet cenné zkušenosti se zaváděním open source řešení do agend veřejné správy v Německu a Švýcarsku. „Aliance je zase o krok blíž vytvořit optimální podmínky pro využívání open source produktů v oblasti veřejné správy i mimo ni,“ říká předseda představenstva Open-source Aliance, Pavel Dovhomilja.

Díky stanoveným cílům a veliké píli s Aliancí spolupracuje čím dál tím více společností. Plní si tak své poslání, sdružovat lídry v oblastech softwarových řešení, konzultačních a právnických subjektů, technologických partnerů a akademické půdy. Následně pak prostřednictvím těchto subjektů vytvářet podmínky, které díky adopci open source řešení povedou k efektivnímu, bezpečnému a modernímu způsobu nakládání s daty v oblasti veřejné správy.

Napsat komentář