Outsourcing IT služeb trenduje zejména u malých a středních firem

outsourcing IT hosting

V posledních letech v IT výrazně roste míra outsourcovaných služeb. Po vzoru velkých korporací malé a střední firmy zjišťují, že outsourcing specializovaných činností drahých IT odborníků je pro ně finančně výhodnější a díky němu získají přístup k větší expertíze. Trend nedělat věci inhouse vede zejména u cloud computingu a externího softwaru. Vyplývá to ze zjištění poskytovatele profesionálních hostingových služeb vshosting~.

Aktuálně je v České republice IT specialistů akutní nedostatek. Podle dat Eurostatu, statistického úřadu Evropské Unie, přiznala v roce 2020 problém najmout odborníky z oblasti informačních a komunikačních technologií více než polovina IT firem (54 %). A to je jedním z důvodů, outsourcovat služby. Nemalou komplikací navíc bývá i výše požadované mzdy u mnoha oslovených uchazečů. Podle Českého statistického úřadu byla v roce 2019 průměrná hrubá měsíční mzda ICT zaměstnance 59 243 Kč. Přičemž nejlépe honorované IT pozice v Praze se podle Grafton Recruitment za rok 2020 pohybují od 100 do 150 tisíc.

O skoro 50 % stoupla poptávka po hostingových službách s komplexní správou

IT specialisté pracující v zaměstnaneckém poměru se mohou firmám nejen prodražit, ale navíc nemusí být vždy plně kapacitně vytížení. Dalším úskalím může být i nižší odbornost cenově přijatelného interního specialisty, který ani nemůže být odborníkem na všechny technologie.

Podle vshostingu roste při outsourcingu ze strany firem poptávka zejména po tzv. managed službách. Tehdy klienti na vshosting~ přenechávají starost o své servery spolu s velkou částí softwarového vybavení, a to včetně jeho provozu, aktualizací a optimalizací.

Prostředky a čas ušetřené outsourcingem firmy investují do vývoje svých aplikací.

TZ

@RadekVyskovsky

Napsat komentář