Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů Allegro.eu, se sídlem Lucemburské velkovévodství/VIVANTIS a.s.

Allegro web

Dne 26. 4. 2022 zahájil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS”) na základě návrhu společnosti Allegro.eu, se sídlem Lucemburské velkovévodství, Lucemburk, 1, rue Hildegard von Bingen (dále jen „Navrhovatel”), zjednodušené řízení ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon”).

Ke spojení soutěžitelů má dojít podle § 12 odst. 2 zákona tak, že Navrhovatel má získat možnost výlučně kontrolovat část soutěžitele představovanou částí závodu společnosti VIVANTIS a.s., se sídlem Chrudim II, Školní náměstí 14, IČO 25977687. K navrhovanému spojení soutěžitelů dochází zejména v oblasti nákupu reklamního prostoru v médiích a souvisejících služeb. Rozhodnutí ve výše uvedené věci dosud nebylo vydáno.

Případné námitky je třeba zaslat ÚOHS ke sp. zn. ÚOHS-S0185/2022/KS do 5 dnů od zveřejnění tohoto oznámení, a to prostřednictvím datové schránky ÚOHS (ID datové schránky: fs2aa2t), e-mailu (posta@uohs.cz) nebo poštou na adresu Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, třída Kpt. Jaroše 7, 604 55 Brno.

ÚOHS-S0185/2022/KS – zjednodušené řízení, zveřejněno dne 27. 4. 2022

TZ

Napsat komentář