Predikce na rok 2020

2030 goals

Rok 2020 představuje pro mnoho lidí milník ve vývoji technologií. Před pár desítkami let si lidé tento rok představovali tak, že hlavním dopravním prostředkem bude autonomní vozidlo, v každodenních životech budeme využívat virtuální asistenty předvídající naše potřeby a přijímající pokyny, budou existovat roboti vykonávající lidskou práci a také inteligentní stroje a tisíce zařízení připojených k internetu. Skutečnost zatím není taková, jaká byla v těchto sci-fi vizích, ale jsme takovému světu o velký kus blíž.

Jádrem většiny inovací a pokroků současnosti jsou jednak nesmírně velké objemy dat a výpočetní výkony, jednak kapacita okraje sítě, cloudu a infrastruktury datových center ke zpracování a využití těchto dat. A uvážíme-li, jaká záplava dat se na nás bude valit v příštích deseti letech, můžeme se jen dohadovat, jak bude vypadat svět kolem nás v roce 2030, včetně aplikací a služeb, jaké si dnes nedokážeme ani představit.

Jaké přelomové technologie a trendy tedy budou udávat tón vývoje v nadcházejících deseti letech?

Rok 2020 dokazuje, že je načase IT zjednodušovat

Máme v rukou spoustu dat: velká data, metadata, strukturovaná data, nestrukturovaná data – data v cloudech, v okrajových zařízeních, v ústředních datových centrech…, všude. Pro podniky je však těžké zajistit, aby se správná data dostala ve správnou dobu na správné místo. Chybí jim ucelený přehled – a s ním související schopnost IT týmů rychle přistupovat ke správným datům a analyzovat je – kvůli přílišnému množství systémů a služeb běžících na jejich infrastruktuře. Pro manažery IT se viditelnost dat v roce 2020 stane jednou z nejvyšších priorit, protože data jsou motorem inovací.

Podniky budou schopné urychlit digitální transformaci zjednodušením a automatizací IT infrastruktury a konsolidací systémů a služeb do komplexních řešení, která poskytnou větší míru kontroly a lepší přehled. Konzistentnost architektur, koordinace a garance úrovně služeb otevřou nový prostor pro správu dat, a to ve výsledku umožní využití těchto dat pro umělou inteligenci a strojové učení právě k automatizaci IT.

Koexistence různých cloudů se stane běžnou záležitostí

Myšlenka, že veřejné a privátní cloudy mohou a budou existovat vedle sebe, se v roce 2020 stane jednoznačnou realitou. Multicloudové IT strategie podporované hybridními cloudovými architekturami budou hrát klíčovou roli při zlepšování správy a viditelnosti dat a zároveň budou zajišťovat jejich dostupnost a bezpečnost. Výzkumná a poradenská společnost IDC předpověděla, že do roku 2021 bude celosvětově více než 90 % podniků k naplnění svých infrastrukturních potřeb využívat různé kombinace lokálních/dedikovaných privátních cloudů, veřejných cloudů a tradičních platforem.

Privátní cloudy však nebudou jednoduše běžet v ústředních firemních datových centrech. Rozvoj 5G sítí a okrajových prostředích povede k tomu, že privátní hybridní cloudy poběží právě tam a budou zajišťovat viditelnost a správu dat v reálném čase bez ohledu na to, kde se nachází. To znamená, že podniky budou od svých poskytovatelů cloudu a služeb očekávat podporu svých hybridních cloudů ve všech typech prostředí. Bezpečnost a ochrana dat bude do hloubky integrovaná do hybridních cloudových prostředí, zejména tam, kde budou při vývoji aplikací využívány kontejnery a Kubernetes. Bezpečnostní opatření jako nadstavba cloudové infrastruktury budou bezpředmětná – bezpečnost totiž musí být nedílnou součástí samotné podstaty strategie správy dat, od okraje sítě přes datové centrum po cloud.

Placení podle reálné (s)potřeby

Jednou z největších překážek manažerů IT, kteří řídí transformaci, jsou dostupné prostředky. Investiční a provozní náklady často bývají limitujícím faktorem při plánování a predikování budoucích potřeb výpočetních zdrojů, a to i na jeden rok dopředu, natož na období tří nebo pěti let. Na oblibě získávají SaaS a cloudové modely spotřeby, které podnikům dávají větší flexibilitu – platí průběžně pouze za to, co skutečně spotřebují.

V roce 2020 se výrazně rozšíří nabídka flexibilní spotřeby a modelů založených na službách (XaaS) v souvislosti s přechodem podniků na softwarově definované a cloudem podporované IT. Díky tomu si budou podniky moci zvolit pro sebe nejvýhodnější ekonomický model a využít ucelených IT řešení, která podporují mobilitu dat a zajišťují jejich viditelnost. To jim umožní podle potřeby provozovat i nejnáročnější pracovní zátěže umělé inteligence a strojového učení.

Edge computing rychle proniká do podnikového prostředí

Tzv. okraj sítě se neustále vyvíjí a mnozí se jej marně snaží přesněji vymezit a definovat. Zatímco dříve se o něm hovořilo pouze v souvislosti s internetem věcí (IoT), dnes je těžké nalézt systémy, aplikace, služby, uživatele a lokality, které by nebyly připojené k síti. Okraj sítě se objevuje na mnoha místech a bude se rozrůstat spolu s podnikem a s tím, jak bude firemní IT poskytovat potřebnou infrastrukturu.

Konektivita 5G nabízí nové možnosti ve zdravotnictví, finančních službách, školství a průmyslové výrobě. SD-WAN a softwarově definovaná síťová řešení obecně se stávají jádrem komplexních infrastrukturních IT řešení zajišťujících rychlé a bezpečné přesuny datově náročných pracovních zátěží mezi okrajem sítě, datovými centry a cloudovými prostředími. Otevřená síťová řešení převáží nad proprietárními. Podniky si totiž uvědomí, že způsob, jak úspěšně spravovat a chránit data v dlouhodobém horizontu, vyžaduje flexibilitu a agilitu, jakou může nabídnout pouze síť založená na otevřeném softwaru.

Inteligentní zařízení mění způsob práce a spolupráce

Inovace v oblasti osobních počítačů každoročně posouvají hranice zážitků – monitory nabízí stále kvalitnější, věrnější a větší obraz, ale ostatní rozměry se postupně zmenšují. Skutečná revoluce se však odehrává spíše uvnitř. Softwarové aplikace využívající umělou inteligenci a strojové učení jsou součástí systémů, které vědí, kde a kdy optimalizovat spotřebu a výpočetní výkon podle obvyklých vzorců užívání. Biometrické technologie rozpoznají vaši tvář, jakmile se podíváte na obrazovku. Dnešní aplikace umělé inteligence a strojového učení jsou natolik chytré, že dokáží upravovat hlasitost zvuku a barvy na obrazovce podle obsahu, který sledujete, nebo hry, kterou právě hrajete.

Další pokroky v oblasti AI a strojového učení promění během tohoto roku osobní počítače v ještě chytřejší zařízení usnadňující spolupráci. Budou schopné optimalizovat spotřebu a výdrž baterie tak, aby byl k dispozici dostatek energie pro nejproduktivnější části dne. Dokáží i samy odstraňovat některé problémy, případně požádat o opravu. Tím ušetří starosti uživateli a samozřejmě omezí počet hlášených potíží. To bude představovat výrazný nárůst spokojenosti a produktivity jak na straně koncových uživatelů, tak na straně IT oddělení, které jim poskytuje podporu.

Inovace – integrita a udržitelnost zdrojů

Trvale udržitelné inovace budou nadále stát v centru pozornosti. Firmy usilují o to, aby jejich činnost neměla negativní dopady na planetu. Investice do opětovného využití výrobků, recyklace a inovací v uzavřeném cyklu dále porostou. Hardware je menší a energeticky úspornější, vyrobený z recyklovaných materiálů, čímž se minimalizuje objem elektronického odpadu a maximalizuje využití druhotných surovin. V Dell Technologies se nám podařilo naplnit cíle programu Odkaz pro dobrou věc 2020 v předstihu – takže jsme si vytyčili nové cíle do roku 2030. Chceme za každý prodaný výrobek jeden odpovídající výrobek recyklovat, chceme se zaměřit na oběhové hospodářství, kdy více než polovina materiálů v každém výrobku bude pocházet z druhotných zdrojů, a chceme, aby 100 % našich obalových materiálů bylo recyklovaných nebo pocházelo z obnovitelných zdrojů.

Napsat komentář