EN CZ DE PL HU SK

Proč se díky open sourcu staly technologie více než jen debatou o IT

Phil Andrews Red Hat

Technologie jsou oblastí, ve které jsou změny konstantou a která je neustále vzrušující a relevantní. Pravděpodobně největší změna, kterou nyní pozorujeme, se netýká ani tak skutečných technologií, jako spíše kultury. Při rozhovorech s organizacemi v celém regionu CEMEA se všímám, že se nejvyšší vedení firem angažuje více než kdy jindy. O technologiích se již nemluví jen v rámci IT oddělení, protože důsledky digitalizace – její správné, ale i špatné zvládnutí – jsou dnes příliš zásadní na to, aby je ostatní členové vedení mohli ignorovat. Najednou už „technologie“ není souhrnný pojem tam, kde je potřeba mít nějaké „IT“. Šéfové ve všech funkcích nyní chápou, že typ technologie a její dodavatel mají obrovský vliv na to, jak rychle lze převést podnik do online režimu, rozvíjet nové zdroje příjmů, mobilizovat všechny pracovníky a vyjít z globální krize v lepší kondici, než v jaké jste do ní vstupovali.

Je zřejmé, že důkazy tu byly již předtím, než udeřila pandemie. V posledních deseti letech se celá odvětví zcela změnila díky inovativním startupům, které se vyznačují vynikající technologií a jedinečným a inovativním přístupem ke způsobu podnikání v daném odvětví. Bohužel, mnoho podniků vstupovalo do pandemie ještě „pěšky“, tedy se zastaralým hardwarem a shora nastavenými řídicími řetězy, které dusily tempo změn. A to se muselo změnit. Během posledních 18 měsících došlo k obrovské akceleraci digitalizačních programů, které se, možná navždy, staly existenční záležitostí. Generální ředitelé se stejně dobře baví o agilních pracovních koncepcích a digitální angažovanosti jako DevOps profesionálové. Finanční ředitelé se pravidelně zmiňují o interoperabilitě jejich technologického zázemí a ředitelé marketingu se ptají na to, jak by vliv kontejnerizace mohl pomoci při rychlejším uvádění nových produktů nebo evolucí služeb na trh. Technologie už nejsou pro firmu jen doplňkem. Staly se součástí jádra ústřední strategie, kolem které se musí formovat všechny ostatní záležitosti.

Rozhovory o technologiích tak nevyhnutelně přestávají být záležitostí systémové architektury a technických konfigurací. Staly se mnohem holističtější a mají stejnou váhu jako lidé, procesy a kultura. Není náhoda, že v tomto novém paradigmatu se top manažeři přiklání k open source technologiím jako k prostředku inovací. Open source znamená menší závislost na jednom dodavateli, což usnadňuje kdykoli nasadit jakékoli řešení, které má potenciál změnit pravidla hry a při kterém víte, že jsou zde lidé, kteří řídí technologické inovace potřebné k udržení náskoku. Tato perspektiva bude stále důležitější. Již nyní jsme svědky toho, že nad jednotlivými odvětvími vzniká software na míru, který zastiňuje obecnější nabídky, a podniky budou stále více investovat do vlastních schopností v oblasti DevOps, aby mohly interně vytvářet aplikace nebo rozšíření stávajících systémů na podporu změn obchodních modelů potřebných k udržení konkurenceschopnosti.

Jednou z klíčových změn, která umožňuje vyvíjet nové aplikace na podporu podnikání „rychlostí odpovídající změnám“, je koncept „kontejnerizace“. Představuje vývoj samostatných aplikací nebo funkčních jednotek, které lze nasadit do IT řešení podobně jako se na loď nakládají kontejnery. Kontejnery s aplikacemi obsahují vše, co potřebují ke svému provozu, a připojují se k dalším aplikacím umístěným na stejné kontejnerové platformě, ať už v místním datovém centru, nebo v cloudu, čímž vytvářejí kompletní řešení. Když to zkombinujete se svobodou a rychlým vývojem i nasazením na podporu změněných procesů, začnete pozorovat masivní zrychlení inovací v oblasti digitálních služeb.

Kontejnerizace je prostředkem podpory konkurenceschopnosti a na tomto pozadí je jednou z nejzajímavějších událostí uvedení přední open source kontejnerové platformy OpenShift 4. Platforma OpenShift přebírá a posiluje kontejnerizaci, takže ji lze nasadit v jakémkoli prostředí veřejného nebo privátního cloudu, včetně možnosti zapojení nástrojů třetích stran. Automatizace, opakovatelné úlohy a jediná konzole usnadňují kdysi obtížné každodenní vývojové úkoly. Díky tomu je vývoj aplikací a funkcí nákladově efektivnější, nové produkty lze uvádět na trh rychleji a pravidelněji a zkušení IT specialisté mohou věnovat více času hodnotnější práci. OpenShift umožňuje řešit problémy, se kterými jste si dříve neporadili, a z lepšího hospodářského pak výsledku těží všichni. Řešení OpenShift vyvinula a vylepšila společnost Red Hat, aby zákazníkům umožnila vyvíjet a dodávat jejich nová digitální aktiva na podporu obchodních změn nebývalou rychlostí a nasazovat je v jakémkoli cloudovém nebo lokálním prostředí.

I přesto, že i ta nejlepší řešení je třeba umět prodat, se ukazuje, že open source přístup stále více souzní s tím, jak podniky právě teď přemýšlejí. Když je investice do technologií společným rozhodnutím nejvyššího vedení společnosti, výsledky a dopady na podnikání jsou mnohem jasnější. Jinými slovy, netechničtí lidé se méně zajímají o to, jak „to“ funguje, a více se ptají „Co to může přinést mému oddělení nebo firmě?“. To může být v rozporu s dodavateli proprietárních technologií, kteří někdy potřebují své řešení vtěsnat do obchodního případu. Ve skutečném open source přístupu však konverzace vždy začíná definováním obchodní příležitosti nebo problému a teprve poté se vybírá z mnohem širšího souboru řešení. Zákazníci přitom rovněž zaujímají otevřený přístup ke sdílení aspektů své cesty, aby pomohli ostatním vyhnout se úskalím a nabrat na této cestě úspěšný směr.

V rámci různých geografických lokalit a regionů se setkáváme s odlišnými způsoby podnikání, ale v tom, jak pomáhat podnikům využívat technologie k úspěchu, je zeměpisných nuancí mnohem méně. Podniky především soutěží na globálním trhu, takže to, co dobře funguje na jednom místě, bude pravděpodobně přijato i jinde. Vzhledem k tomu, že se podniky po celém světě sbližují s přístupem k technologickým investicím, který je zaměřen na výsledky, kde jsou rozhodnutí více než kdy dříve záležitostí více funkcí, poskytuje open source přístup, který pomáhá zákazníkům rozvíjet společný a agilní interní rámec, který vedoucí pracovníci hledají.

Phil Andrews, viceprezident a generální ředitel pro region CEMEA ve společnosti Red Hat

TZ

Napsat komentář