Průzkum: 62 % CFO plánuje pro letošní rok významné škrty v SG&A nákladech

gartner pruzkum CFO

Průzkum, který provedl Gartner mezi 317 CFO a lídry odpovědnými za oblast financí 30. března 2020 odhalil, že 62 % z nich plánuje škrtání rozpočtů v oblasti SG&A (prodejních, obecných a administrativních – tedy „neproduktivních“ výdajů) o více než 10 %. Analytici finančním ředitelům doporučují, aby se při plánování úspor drželi čtyř vyzkoušených strategií.

Z průzkumu zároveň vyplynulo, že plných 38 % finančních ředitelů žádné prozatím výraznější škrty neočekává a 18 % plánuje škrty přesahující 10 % ve všech kategoriích SG&A nákladů (viz graf nahoře).

Dennis Gannon, VP advisory Gartner Finance Practice k tomu říká: „Škrtání napříč všemi kategoriemi SG&A výdajů se většinou ukáže jako poměrně krátkozraké. Je například jasné, že koronavirus nastartoval trvalý posun směrem k většímu podílu práce z domova. To vytvoří dodatečný tlak na IT a požadovat od něj tudíž stejné úspory jako v jiných oblastech může vystavit podnik větším rizikům, nebo negativně ovlivnit byznys kontinuitu.“

Analytici Gartneru proto doporučují CFO, aby se při hledání možných úspor drželi čtyř osvědčených taktik:

Přemýšlejte ve velkém: CFO by měli uvažovat o věcech větších, než je pouhé snižování počtu zaměstnanců nebo plošné škrty. Z výzkumů Gartneru vyplývá, že úspěšné podniky konsolidují svá portfolia produktů a služeb do o 24 % menšího počtu byznys divizí či linií. „Příliš široká portfolia produktů či služeb znamenají skryté náklady na komplexnost, a tedy i horší ziskovost,“ vysvětluje D. Gannon. „Vedení byznysu by proto mělo učinit analýzu provozu, financí a procesů a postavit na ní plán strategie skutečných úspor.“

Zapojte byznys: Obtížná rozhodnutí a programy škrtů nemohou být řízeny jen ze strany CFO a jeho týmu. Lídři z řad byznysu a funkčních linií lépe znají svá vlastní oddělení, a mohou tedy lépe identifikovat efektivní a smysluplná úsporná opatření. „Lze to řešit například tak, že CFO se svým týmem přiřadí ke každé významné nákladové položce byznys lídra. Ten následně sestaví provozní, finanční a procesní analýzu, na jejímž základě lze v dané oblasti zavést skutečná úsporná opatření,“ radí D. Gannon.

Zaveďte nové indikátory: Aby bylo včas možné odhadnout dopad zpomalení způsobeného současnými opatřeními, měli by CFO průběžně monitorovat ekonomické indikátory naznačující změny oproti tradičním obchodním cyklům. „Propojte trendy z externího trhu a zákaznická data s interními výkonnostními indikátory a KPI,“ říká D. Gannon. „Ze současné krize vyjdou jako vítězné ty podniky, které budou schopné rychle přesouvat zdroje do nově se rodících příležitostí – zatímco konkurence bude ještě v defenzivě.“

Připravte pravidelně aktualizovanou zprávu o “změnách povětří”: Sestavte zprávu určenou vedení byznysu, jež shrne a bude pravidelně aktualizovat “změny povětří”, tedy vše, co může byznys zbrzdit, nebo mu naopak napomoci, kvantifikujte v ní nejistoty externích vlivů souvisejících s COVID-19. Lépe tak budou vidět plné finanční dopady pandemie a snáze zaměřit správné indikátory.

“CFO by měli pověřit přípravou této zprávy ty, kdo jsou běžně odpovědní za forecasting,” vysvětluje D. Gannon. “Sami tak lépe pochopí, jaké externí faktory mohou byznysu uškodit, nebo mu naopak pomoci a odpovídajícím způsobem se na ně připravit.”

Napsat komentář