Průzkum: Vývojáři z kanceláře už pracovat nechtějí

průzkum IT developers home office

Čas ušetřený cestováním (83 %), větší prostor pro rodinu (68 %) a možnost pracovat v průběhu dne bez pevně stanovených hodin (56 %) jsou tři hlavní důvody, díky kterým považují vývojáři rok 2020 za lepší než ten předchozí. Vyplývá to z průzkumu české náborové agentury Nymble mezi 300 IT profesionály, který realizovala v lednu a únoru. Nutnost pracovat na home office tak považují za výhodu a vzhledem k povaze jejich práce jsou digitálně pracující firmy na situace tohoto rázu připraveny. Až 90 % respondentů má navíc vyšší očekávání (např. kariérní posun, zajímavé projekty, lepší vyvážení práce a osobního života) i od roku 2021.

„Loňský rok ukázal dva velmi důležité trendy v IT. Jednak je to schopnost firem pracovat vzdáleně díky digitálním technologiím, bez nichž se výroba v mnoha odvětvích omezila nebo úplně zastavila. Tím druhým je potřeba změny vnímání práce samotné. Vývojáři vyžadují určitou volnost, časovou flexibilitu a nezávislost,“ vysvětluje Miroslav Vaško z české agentury Nymble, která se zaměřuje na nábor IT profesionálů z celého světa.

  • Rok 2020 hodnotí z pracovního hlediska 73 % IT profesionálů jako lepší než rok 2019
  • Hlavními důvody jsou čas ušetřený při cestování (83 %), více času na sebe i rodinu (68 %), možnost si přispat (58 %) a flexibilita pracovní doby (56 %)
  • Možnost práce z domova či vzdáleně je pro vývojáře klíčová – 93 % z nich chce pracovat vzdáleně alespoň dva dny v týdnu
  • Pracovat jen z kanceláře už nechce nikdo, téměř pětina (18 %) dotázaných by přitom pracovala pouze vzdáleně
  • V roce 2020 nenavýšilo 70 % zaměstnavatelů platy či honoráře IT pracovníkům
  • 88 % dotázaných má od roku 2021 ještě vyšší očekávání (vyvážení práce a osobního života, zajímavé projekty, kariérní posun, lepší plat či mzda a podobně) než od roku 2020
  • Nejvíce se přitom těší na nové zajímavé projekty (63 %) a lepší vyvážení práce a osobního života (54 %)

Home office se tak ukázal jako klíčová součást práce v IT sektoru. Zatímco v dřívějších letech byl v mnoha firmách spíše občasným benefitem, po jeho hojném využívání v roce 2020 se stal pro vývojáře a IT profesionály neodmyslitelnou součástí jejich práce. Podle průzkumu, který agentura Nymble provedla na přelomu roku mezi 300 IT profesionály, chce 93 % z nich pracovat alespoň dva dny v týdnu vzdáleně, 18 % pak čistě z domova či vzdáleně. Pouze v kanceláři už nechce pracovat žádný z nich.

Home office není (tolik) efektivní

Oproti obdobnému průzkumu Nymble z dubna 2020 byla ve výsledcích zaznamenána změna v odpovědích na otázku efektivity při práci z domovae. Zatímco v prvním případě uvedlo vyšší produktivitu až 70 % dotazovaných, nyní se podíl snížil na 50 %. Tato změna mimo jiné souvisí také s prvotní nejistotou a strachem z možné ztráty zaměstnání na začátku pandemie, který již opadl.

Nelze však jednoznačně říct, zda se celková efektivita vývojářů na home office zvýšila či snížila. „Jak práce v kanceláři, tak z domova mají své výhody i nevýhody. Na vedoucích pracovnících je identifikovat, které prostředí podporuje produktivitu u konkrétních aktivit, a následně tak práci lépe plánovat. Pro podporu této myšlenky hovoří také trend kombinování práce z domova a v kanceláři, přičemž IT pracovníci by ideálně trávili na obou místech stejně času,“ doplňuje Miroslav Vaško.

Čas a rodina na prvním místě

Hlavními důvody, proč je home office mezi IT profesionály tolik oblíbený, jsou čas ušetřený cestováním (83 %), více času na sebe i rodinu (68 %), možnost si přispat (58 %) a flexibilita pracovní doby (56 %). Současně je to také důvod, proč tři ze čtyř (73 %) považují rok 2020 za lepší než 2019, a to navzdory covidové pandemii. A obdobná očekávání mají také od letoška.

Pozitivní změny v kariéře očekává od roku 2021 podle průzkumu 88 % vývojářů a odborníků z IT. Dvě třetiny (63 %) z nich se nejvíce těší na nové zajímavé projekty, které budou mít pozitivní dopad a rozvinou i jejich profesní znalosti. Každý druhý (54 %) pak věří v lepší vyvážení práce s osobním životem. „Je evidentní trend směrem ke zlepšování kvality práce a jejího přínosu pro svět i samotného vývojáře. Společně s přátelským a fungujícím týmem jde o jejich hlavní profesní motivaci,“ dodává Vaško.

Kvalitní vývojáře platit zlatem

Podle spoluzakladatele české náborové agentury Nymble je kvalitní vývojáře obtížné získat, a to zejména v situacích, jakou byla loňská pandemie. „Firmy si své kvalitní pracovníky velmi střeží. Aby si je ale udržely, měly by k jejich potřebám přistupovat individuálně, dát jim dostatek zajímavých technologických výzev i příležitostí k dalšímu profesnímu růstu,“ vysvětluje Miroslav Vaško.

Zajímavé přitom je, že podle 70 % respondentů nenavýšil jejich zaměstnavatel v loňském roce mzdy nebo honoráře a pouze 14 % uvedlo, že dostalo přidáno o více než 5 000 korun. Přitom právě loňský rok měl za důsledek vyšší výdaje na vedení domácnosti kvůli práci z domova, uzavření škol i mnoha firem. Ačkoliv tak výše platu není pro profesionály v IT rozhodujícím faktorem pro výběr zaměstnání, je jedním z těch, kterým by se letos firmy měly zabývat. Očekávání zaměstnanců a pracovníků v IT k roku 2021 tedy směřuje i k vyšším odměnám, pro což se vyslovilo 44 % ze všech dotazovaných.

TZ

Napsat komentář

GAME INDUSTRY

Ubisoft Forward se blíží

Kromě teplého počasí se léto vyznačuje také konferencemi vydavatelů her. Ubisoft nám brzy ukáže své připravované hry. Ubisoft Forward přichází Podle traileru, který si můžete

Číst dále »