EN CZ DE PL HU SK

Rada Českého telekomunikačního úřadu navrhuje dočasnou regulaci velkoobchodního trhu

Český telekomunikační úřad v návaznosti na připomínky BEREC a Evropské komise znovu analyzoval relevantní trh č. 3 – velkoobchodní trh přístupu k mobilním službám. Na základě zjištění zahájil veřejnou konzultaci nového návrhu analýzy s konkrétními návrhy dočasných opatření.

Úřad dospěl v souladu s BEREC a dalšími odbornými názory k závěru, že trh není v časovém horizontu až 2 let efektivně konkurenčním trhem. Působí na něm podniky s významnou tržní silou a v této době se neprojeví účinky povinností vyplývajících z aukce kmitočtů 700 MHz. Je proto třeba naléhavě jednat v zájmu ochrany hospodářské soutěže a ochrany zájmů uživatelů dle čl. 32 odst. 10 Kodexu a § 131 odst. 5 Zákona o elektronických komunikacích a zavést dočasná opatření, a to zejména taková, která zabrání vytlačování některých soutěžitelů z maloobchodního trhu. Český telekomunikační úřad zahájil veřejnou konzultaci návrhu, která potrvá do 8. 3. 2022.

Úřad konstatuje, že nápravná opatření vnitrostátního práva nebo práva Evropské unie v oblasti hospodářské soutěže nepostačují k řešení daného problému.

„Český telekomunikační úřad je úřadem regulačním, proto jsem přesvědčena, že ceny, které jsou jedny z nejvyšších v Evropě, se musí pokusit regulací ovlivnit. Právo nám tu možnost dává. Rada nepovažovala za ospravedlnitelné nečinně přihlížet. Doufáme, že konkrétní navrhované regulační balíčky přispějí k snížení cen na maloobchodním trhu,“ uvedla předsedkyně Rady ČTÚ Hana Továrková.

Na základě analýzy relevantního trhu Úřad navrhuje stanovit podnikem s významnou tržní silou na tomto trhu společnost T-Mobile Czech Republic a.s., společnost O2 Czech Republic a.s., a společnost Vodafone Czech Republic a.s.

Třem operátorům Úřad navrhuje uložit povinnosti nabídnout ve všech svých stávajících smlouvách o přístupu k mobilním sítím (2G, 3G, 4G a 5G) dva regulační balíčky mobilních služeb. Regulace cen balíčků proběhne formou zákazu stlačování marží v kombinaci se stanovením maximální výše velkoobchodní ceny regulovaných balíčků. Všichni tři mobilní síťoví operátoři budou povinni umožnit přístup za nediskriminačních podmínek k oběma balíčkům i u nově uzavíraných smluvních vztahů s MVNO. Regulace bude časově omezená na 18 měsíců od účinnosti nápravných opatření.

Zdroj: ČTÚ

Zdroj: NETGURU NETWORK NEWS

Napsat komentář