EN CZ DE PL HU SK

Schneider Electric řeší dopady datových center na životní prostředí

Schneider Electric datová centra

Společnost Schneider Electric představila nový komplexní protokol pro ekologicky udržitelná datová centra. Tento princip kategorizuje pět klíčových oblastí dopadu znečištění na životní prostředí pomocí 23 ukazatelů v kategoriích Beginning, Advanced a Leading.

Datová centra jsou páteří dnešního digitálního světa. Jsou také zodpovědná až za dvě procenta světových emisí uhlíku, což odpovídá emisím leteckého průmyslu. Nárůst poptávky po digitálních řešeních a zvýšený tlak společnosti vyvolává potřebu jednotné strategie při komunikaci vykazování dopadů datových center na životní prostředí. Společnost Schneider Electric vyvinula ucelený rámec se standardizovanými metrikami, který má být vodítkem pro celé odvětví.

„V našem odvětví dosud chyběl standardizovaný přístup k zavádění, měření a vykazování dopadů datových center na životní prostředí. Nemůžete znát svůj vliv na to, co neměříte; společnosti proto musí stanovit jasné a konzistentní postupy, které zohledňují nejen efektivní technologie, ale také spotřebu přírodních zdrojů, jako je voda a půda,“ říká expert na datová centra Pavel Blahut. „Naším záměrem je zlepšit způsoby měření a pokrok v oblasti environmentální udržitelnosti tak, aby byly přírodní zdroje chráněny pro budoucí generace.“

Schneider Electric logoMnozí provozovatelé datových center však nemají dostatečné odborné znalosti v oblasti udržitelnosti a čelí nelehkému úkolu určit, které hodnoty sledovat a jaké strategie zavést. Nové metriky společnosti Schneider Electric byly vyvinuty výzkumným centrem Energy Management Research Center společně s odborníky na ESG, konzultanty v oblasti udržitelnosti, vědci z datových center a architekty řešení datových center. Výzkumné středisko Energy Management Research Center bylo založeno v roce 2002 a vytvořilo více než dvě stě tzv. white papers, které jsou všem zdarma k dispozici.

Zavedení těchto principů pomůže provozovatelům datových center:

  • odstranit obtíže s výběrem metody pro sledování vlivu datových center na životní prostředí,
  • zlepšit komunikaci, terminologii a vyhodnocování interních a externích týmů,
  • umožnit pravidelné a konzistentní podávání zpráv pro externí zainteresované strany (investory, regulační orgány, potenciální zaměstnance),
  • standardizovat srovnávání mezi kolegy v oboru po celém světě.

 

Pro více informací si stáhněte: Průvodce metrikami udržitelnosti pro datová centra.

Napsat komentář