SUSE Manager 4 zjednodušuje IT transformaci

SUSE Manager for Retail 4

Vzhledem k tomu, že stále více firem transformuje svoji infrastrukturu na softwarově definovanou, neustále roste potřeba jejího zjednodušeného a centralizovaného řízení. Společnost SUSE proto vyvinula software SUSE Manager 4 a SUSE Manager for Retail 4, jenž nabízí řešení pro správu infrastruktury s otevřeným zdrojovým kódem. Pomáhá tak firmám s jejich DevOps a také provozním týmům v IT zjednodušovat a získat kontrolu nad prostředky IT, zvýšit efektivitu při dodržování bezpečnostních zásad a optimalizovat operace prostřednictvím automatizace za účelem snížení nákladů.

„SUSE pomáhá firemním zákazníkům transformovat se na softwarově definovanou infrastrukturu, aby mohli pokračovat v inovacích, konkurenceschopnosti a růstu na současných trzích. Také poskytujeme nástroje, které organizace potřebují k efektivnímu řízení a provozování smíšených prostředí,“ říká Daniel Nelson, viceprezident SUSE pro produkty a řešení. „SUSE Manager spravuje fyzická, virtuální a cloudová prostředí, vše z jediné centralizované konzole. Je to součást transformace IT, která snižuje náklady, zjednodušuje chod a zvyšuje obchodní agilitu.“

SUSE Manager 4 jako klíčová součást softwarově definované infrastruktury umožňuje zákazníkům:

– Snížení nákladů a zjednodušení správy díky zdokonalené správě životního cyklu obsahu, která usnadňuje přesun a správu balíčků v rámci cyklu DevOps. Správa virtuálních počítačů na bázi technologie Salt umožňuje správu stovek serverů v reálném čase.

– Zvyšuje dostupnost a viditelnost díky rozšířeným možnostem monitorování a varování, které je postaveno na monitorovacím řešení Prometheus, což umožňuje zákazníkům snadno identifikovat a řešit problémy.

– Omezuje složité procesy a umožňuje opětovně získat kontrolu nad komplexními heterogenními IT prostředími s rozšířenou podporou operačního systému a novými schopnostmi nasazení SAP HANA, které usnadňují implementaci instalace, konfigurace a opravy SAP HANA.

Mary Johnston Turner, viceprezidentka pro výzkum v oblasti cloud managementu v IDC, uvedla: „Firmy oceňují přístup k inovacím, jež jim poskytují technologie s otevřeným zdrojovým kódem, jako je Linux. Organizace, které se spoléhají na více distribucí Linuxu, často čelí četným výzvám v oblasti řízení, protože se zvyšuje složitost a rozsah jejich podnikových prostředí. Důsledná, automatizovaná kontrola konfigurací je zvláště důležitá pro udržení úrovně výkonu a zabezpečení, které vyžadují kriticky důležité aplikace, jež slouží velkému počtu koncových uživatelů.“

SUSE Manager for Retail 4

SUSE Manager for Retail nabízí správu open source infrastruktury, která je optimalizována a přizpůsobena speciálně pro maloobchodní průmysl. Od systémů sálových počítačů a clusterů HPC, bare metal serverů, virtuálních počítačů a kontejnerů až po terminály, služby a prodejní terminály, kiosky, samoobslužné a reverzní prodejní systémy, SUSE Manager for Retail pomáhá snižovat náklady, optimalizovat operace a zajišťovat dodržování compliance IT infrastruktury.

SUSE Manager 4 je nyní k dispozici včetně svých image na Amazon Web Services, Google Cloud Platformě a Microsoft Azure.

Napsat komentář