Technologie podporující budoucnost práce zažívají boom

práce trendy technologie

Všechny aspekty práce lidí i provozu organizací se rychle vyvíjejí. Jejich evoluci pohánějí technologie třetí platformy, jako jsou cloud computing nebo mobilní zařízení, a umocňují nepředvídané situace s významnými dopady.

Koncept Future of Work, který definovali a rozvíjejí analytici společnosti IDC, představuje fundamentální posun pracovního modelu směrem ke spolupráci strojů a lidí, tvorbě nových schopností a pracovních zkušeností a k odstranění časových a prostorových omezení, jež historicky doprovázejí výkon práce. Stojí na třech pilířích, kterými jsou rozšíření schopností, kultura a prostor. Zjednodušeně řečeno jde o transformaci pracovního modelu v zájmu zdokonalování zaměstnanců a zlepšování pracovišť.

Na technologie související a podporující koncept Future of Work vynaloží organizace na celém světě letos 656 miliard dolarů. Meziročně dojde k navýšení investic o 17,4 procenta. Také v České republice existuje poptávka po řešeních podporujících praktickou realizaci konceptu. Zhruba dvě třetiny tuzemských organizací do nich hodlají letos a v příštím roce investovat2.

Do roku 2024 překonají celosvětové výdaje na technologie konceptu Future of Work hranici jednoho bilionu dolarů. V pětiletém období predikce každoročně porostou v průměru o 17 procent. Třetina výdajů připadne na hardwarové prvky třetí platformy. Konkrétně půjde o zařízení internetu věcí, roboty, drony a cloudové infrastrukturní služby.

„Tradiční modely a přístupy k práci neposkytují agilitu, škálovatelnost a odolnost, které budou vyžadovat podniky budoucnosti. Potřebu změny přístupu zviditelnila a zdůraznila pandemie onemocnění COVID-19,“ říká Ivana Šlahařová, Research Manager společnosti IDC, a dodává: „V zájmu růstu a konkurenčního odlišení budou organizace investovat do technologií a služeb, které podporují a poskytují automatizaci, spolupráci člověka se strojem, nové organizační struktury a styly vedení, dynamické možnosti vzdělávání, nově pojaté modely pracovišť a digitální pracovní prostředí, která nejsou omezena časem ani prostorem.“

Směry investic

Přechod na nové typy pracovišť a rozvoj pracovní síly doprovodí investice do široké palety technologií a služeb. Největší část letos zamíří na pořízení hardwaru. Organizace celosvětově vynaloží 228 miliard dolarů na nákup koncových zařízení, infrastruktury jako služby, robotů a dronů. Druhou největší položku reprezentují podnikové, IT a komunikační služby. Za ně utratí podniky letos 123 miliard dolarů.

Nejrychlejší přírůstek výdajů zaznamená v období let 2020 až 2024 software. Organizace inovují a pořizují podnikové informační systémy, aplikace pro řízení lidských zdrojů, nástroje pro spolupráci, správu obsahu, analytiku, vývoj softwaru nebo umělou inteligenci. V průměru ve sledovaném období porostou výdaje na software celosvětově o 21,3 procenta ročně.

V České republice panuje největší zájem o technologie spojené se získáváním talentů a řízením pracovní síly. Mimo pozornost tuzemských organizací ale nestojí ani modernizace pracovišť nebo rozšiřování schopností a potenciálu lidských zdrojů s pomocí automatizace a alternativních realit.

Případy užití, průmysl a odbytiště

Mezi případy užití, do nichž letos zamíří nejvíce finančních prostředků, patří kolaborativní robotika, řízení provozní výkonnosti a automatizovaná správa zákazníků. Nejrychleji porostou v období let 2020 až 2024 výdaje na adaptivní rozvoj schopností, propojená kolaborativní pracoviště a pokročilý projektový management.

“Nové technologie, jako jsou umělá inteligence, internet věcí anebo rozšířená a virtuální realita, mění způsob práce ve všech odvětvích a na celém světě,“ říká Lukáš Novotný, Head of Consulting ve společnosti IDC. „Při hledání podpory pro automatizované rozhodování a virtuální přístupy ke spolupráci investují průmyslové podniky do kolaborativní robotiky, řízení provozní výkonnosti, digitálních návrhů anebo kontroly výrobků. Jejich cílem je především lepší kontrola nákladů a vyšší efektivita procesů.”

Zástupci diskrétní a kontinuální průmyslové výroby letos vygenerují třetinu z celkových výdajů na technologie Future of Work. Další v pořadí největších investorů jsou poskytovatelé podnikových služeb, maloobchod a banky. Nejrychlejší růst výdajů, konkrétně o 23,7 procenta ročně, si ve sledovaném období let 2020 až 2024 připíše stavebnictví. Pomyslné druhé a třetí místo obsahu média a maloobchod s průměrnými přírůstky 19,5, resp. 19,3 procenta.

Průmyslové podniky v České republice pro letošní a příští rok zařadily mezi svá hlavní byznysová témata3 růst výkonnosti (32 %), náklady a efektivnost (48 %), inovace (32 %), růst byznysu (36 %), kybernetickou bezpečnosti (28 %), rozvoj pracovní síly a společenskou odpovědnost (obě 16 %). Není pochyb o tom, že s řadou z nich úzce souvisí i aplikace konceptu Future of Work a jeho technologií.

TZ

@RadekVyskovsky

Napsat komentář

GAME INDUSTRY

Podzimní slevy na Steamu jsou zde

Na populární platformě Steam odstartoval podzimní výprodej. Slevové období potrvá do konce listopadu. Podzimní výprodej na platformě Steam Další slevová akce od Steamu je tady.

Číst dále »