Testbed VŠB-TUO – unikátní technologická laboratoř konceptu Průmysl 4.0

VŠB-TUO univerzitní car sharing

Testbed na technické univerzitě v Ostravě se orientuje na tři oblasti výzkumu: digitalizovanou a automatizovanou výrobu, homecare a autoprůmysl. V rámci testbedu je integrována řada nových a nadčasových technologií. Testbed je primárně využíván pro nově akreditované studijní programy na VŠB-TUO zaměřené na studium elektronických automobilových systémů, bioinženýrství a také pro studijní program, který se přímo nazývá Průmysl 4.0.

V části s názvem Smart factory je nainstalovaná chytrá výrobní linka. Obsahuje i část zaměřenou na aplikaci prvků AI ve výrobě. Druhá část, nazvaná Homecare, je zaměřená na vývoj technologií pro asistovanou péči o lidi se speciálními potřebami. A pak je to třetí část, Mobility, kde se zabývají vývojem elektroniky pro autonomní vozidla a vozidla s elektrickým anebo hybridním pohonem.

V rámci testbedu jsou k dispozici technologie, které jsou připojeny jednak skrze metalické připojení anebo bezdrátové komunikační rozhraní. Aktuálně zde využívají Campus Network s možností LTE a 5G připojení. „Dospěli jsme do situace, kdy jsme si uvědomili, že potřebujeme robustní IoT operační systém, využívající cloudové úložiště,“ říká Petr Šimoník, proděkan pro spolupráci s průmyslem FEI VŠB-TUO a místopředseda představenstva NCP4.0. „Díky aktivní spolupráci se Siemens se nám podařilo poměrně rychle nasadit IoT operační systém MindSphere nejen do výuky, ale také pro využití v aplikační sféře,“ dodává.

Půjčování elektromobilů řídí univerzitou vyvinutá aplikace v prostředí MindSphere

Před více než rokem zavedli v ostravském testbedu tři účty MindSphere pro tři různé oblasti aplikací. První oblastí je průmyslová výroba – ve Smart Factory se sbírají data ze senzorických systémů, provádí se jejich vizualizace a následné zpracování. Například se zde sledují kritické stavy na výrobní lince. Druhý účet je zaměřený na výrobu automobilové elektroniky. Třetí účet se využívá pro výzkum v rámci dlouhodobé mezisektorové spolupráce. Sledují se provozní stavy a vlastnosti elektromotorů a vyhodnocuje se využití těchto dat pro tzv. Smart Box, který bude nasazen u elektromotorů.

Zajímavým projektem, který rovněž vznikl na VŠB-TUO, je univerzitní car sharing, v jehož rámci si každý registrovaný zaměstnanec nebo student může půjčit elektromobil. Aby tato služba probíhala hladce, bylo potřeba zajistit trvalý a okamžitý přehled o stavu car sharingové flotily a vyvinout aplikaci, pomocí které by se půjčování realizovalo. Plány v rámci tohoto projektu ale sahaly ještě dál. Studenti a jejich učitelé chtěli mít možnost také sledovat chování řidičů a vyhodnocovat ho pro účely vývoje systémů pro autonomní vozidla, současně chtěli i sbírat a analyzovat provozní data sdílených vozidel.

„Na VŠB-TUO si vytvořili svoji vlastní aplikaci a využili k tomu platformu Siemens Mendix pro vývoj aplikací a snadný přístup k podnikovým datům, stejně tak i veškeré Dashboardy a vizualizace,“ vysvětluje Petra Czyž Fuchsíková, která má v rámci Siemens na starosti digitalizaci a MindSphere. „VŠB-TUO je opravdu průkopníkem v oblasti MindSphere, protože již nyní má tři účty, které využívá velmi aktivně – jeden z nich právě v rámci projektu car sharingu, který hodnotíme jako velmi úspěšný a jsme na něj pyšní,“ dodává.

Siemens, který je technologickým partnerem ostravského testbedu, dodal kromě zmiňovaného otevřeného operačního systému a cloudového řešení pro průmyslový internet věcí MindSphere také řídicí systémy Simatic S7-1200 a Simatic S7-1500, vizualizační systém SCADA WinCC a MES systém. Pro další fázi rozvoje testbedu se počítá s nasazením dalších technologií, například Siemens PLM. Implementace tohoto systému bude probíhat v několika etapách.

TZ

@RadekVyskovsky

Napsat komentář

GAME INDUSTRY

Podzimní slevy na Steamu jsou zde

Na populární platformě Steam odstartoval podzimní výprodej. Slevové období potrvá do konce listopadu. Podzimní výprodej na platformě Steam Další slevová akce od Steamu je tady.

Číst dále »