EN CZ DE PL HU SK

Trh chytrých měst bude mít do roku 2032 hodnotu více než 300 miliard dolarů

Očekává se, že globální trh technologií chytrých měst vzroste z přibližně 121,1 miliardy dolarů v ročních tržbách v roce 2023 na 301,2 miliardy dolarů do roku 2032 při složeném ročním tempu růstu 10,7 procenta.

Zpráva říká, že inovace inteligentních měst budou poháněny „průsečíkem sociálních, ekologických a ekonomických městských výzev“ a dopadem transformačních technologií.

Digitalizace městských služeb

Zpráva Smart Cities zdůrazňuje, jak města projevují silný závazek k investicím do infrastruktury, digitálním technologiím a zvýšené udržitelnosti, často podporované financováním centrální vlády.

Tyto ambice podpoří budoucí investice na trhu chytrých měst a pravděpodobně urychlí digitalizaci mnoha městských služeb.

„Tyto globální výzvy zesilují dlouhotrvající místní problémy týkající se kvality veřejných služeb, environmentálních standardů a sociálních nerovností,“ říká Eric Woods, ředitel výzkumu společnosti Guidehouse Insights. „Technologie zároveň mění to, jak města fungují a jak jsou vnímána.”

Tvrdí, že se očekává, že nové obchodní modely a finanční programy také pomohou urychlit investice. Kromě toho se ve veřejném, technologickém a finančním sektoru navazují nová partnerství na podporu investic do inteligentních měst a překonání mezery ve financování, která je podle zprávy dlouho významnou brzdou trhu.

Zpráva zkoumá nedávný vývoj na globálním trhu chytrých měst se zaměřením na pět klíčových průmyslových odvětví: energetiku, vodu, mobilitu, budovy a government. Zkoumá také klíčové tržní a technologické trendy, městské strategie, klíčové projekty, profily konkurentů a regionální rozvoj.

Globální odhady příjmů z technologií chytrých měst, segmentované podle odvětví a regionů, sahají až do roku 2032.

Zdroj: smartcitiesworld.net

Zdroj: IOT NETWORK NEWS

Napsat komentář