Velké skoky v tržbách e-shopů se postupně stabilizují

Mezitýdenní změny obratů e-shopů při vyhlašování lockdownů

Česká republika aktuálně prochází již čtvrtým lockdownem. Návštěvníci e-shopů nejprve vždy s vyhlášením nového lockdownu brali e-shopy útokem doslova skokově, postupně ale elektronické obchody navštěvují spíše stabilněji a s přiměřenou kontinuitou. Níže uvedená data a srovnání se týkají vždy dvou po sobě jdoucích týdnů. Konkrétně se jedná o týden těsně před vyhlášením lockdownu a o týden, jímž lockdown začíná. Statistiky přináší společnost Shopsys.

„Češi se od minulého března naučili využívat e-shopy opravdu naplno. Zatímco při prvních lockdownech docházelo k obrovským skokovým nárůstům obratů e-shopů o desítky až stovky procent, aktuální lockdown přinesl pouze jejich mírné zvýšení v řádu jednotek procent. Lidé už jsou na tento způsob nakupování zvyklí, a proto další přesun spotřeby do onlinu bude spíše kontinuální než skokový. Zároveň neočekáváme, že při rozvolnění a otevření obchodů bude online segment slábnout,“ uvádí Matěj Kapošváry, obchodní a marketingový ředitel společnosti Shopsys.

Pozorovat lze další trend. Pokud se tržby e-shopů v důsledcích vládních změn zvedají, tak to je už od situace, kdy se o restrikcích začne mluvit, a nikoliv až od momentu, kdy začnou platit. Jinými slovy lidé nečekají se svými nákupy v e-shopech na to, až dojde k uzavření maloobchodu, ale jednají hned.

A jak to tedy bylo se změnami tržeb elektronických obchodů při vyhlašování lockdownů v průběhu celé pandemie?

Tržby e-shopů se v týdnu od 14. března 2020 raketově vyhouply, průměrný nárůst představoval 53,2 %. „V rámci prvního lockdownu šlo pozorovat největší zájem především v segmentech, které nabízejí svou podstatou spíše nezbytné zboží – petfood, zdravotnický materiál, elektro a podobně. Panoval strach, nejistota a obavy,“ říká Kapošváry, a pokračuje: „Tržby elektronických obchodů se zbytným sortimentem také rostly skokově, ale v porovnání s nezbytným zbožím asi o polovinu pomaleji.”

Při vyhlášení druhého lockdownu (22. října 2020) tržby e-shopů opět značně vyrostly, ale už ne tak silně jako při březnovém uzavření prodejen. Oproti více než padesátiprocentnímu nárůstu u vlny předchozí došlo v mezitýdenním srovnání ke zvýšení tržeb e-shopů „pouze“ o 36,1 %.

V rámci třetího lockdownu došlo dokonce k poklesu tržeb e-shopů o 49,5 %, nicméně vzhledem k jeho načasování nelze tato data považovat za úplně vypovídající. Uzavření obchodů odstartovalo 27. prosince 2020, do týdne předcházejícího lockdownu tedy ještě spadaly poslední vánoční nákupy a naopak v rámci týdne po tomto datu se tradičně příliš online nenakupuje.

Zajímavostí na závěr je zjištění, že po letošním oznámení o uzavření okresů extrémně klesl zájem o lyže – až o 90 %.

Napsat komentář