Výdaje na IT by v letošním roce navzdory vší nepřízni měly v celosvětovém měřítku růst o čtyři procenta

Gartner výdaje IT

Podle nejnovější analýzy Gartneru na tom bude nejlépe oblast softwaru následovaná IT službami a výdaji na systémy datových center (podrobnosti viz trh v číslech). Otázkou pochopitelně zůstává, nakolik vzhledem k inflačním tlakům půjde o růst nominální a nakolik o růst reálný, nicméně je dobrá zpráva, že ani inflační a geopolitické hrozby či problémy s nedostatkem talentů investice do IT zásadně nezpomalí.

„Letošní rok se pro CIO ukazuje jako jeden z nejbouřlivějších v historii,“ říká viceprezident pro výzkum ve společnosti Gartner John-David Lovelock. „Geopolitické rozvraty, inflace, výkyvy měn a problémy v dodavatelském řetězci patří k mnoha faktorům, jimž musejí věnovat pozornost, přesto na rozdíl od toho, co jsme viděli na začátku roku 2020, CIO urychlují investice do IT, protože si uvědomují důležitost flexibility a agility v reakci na rozvraty. V důsledku toho se nákupní a investiční preference zaměří na oblasti, jako jsou analytika, cloud computing, bezproblémová zákaznická zkušenost a bezpečnost.“

Dopady inflace na IT hardware (např. mobilní zařízení a osobní počítače) z posledních dvou let se konečně zpomalují a začínají se přelévat do oblastí softwaru a služeb. Vzhledem k současnému nedostatku IT talentů, který vytváří tlak na zvyšování platů, budou muset poskytovatelé technologických služeb navýšit své ceny, což pochopitelně povede k růstu výdajů v těchto segmentech v letošním a příštím roce.

Vzestup podnikového aplikačního softwaru, infrastrukturního softwaru a spravovaných služeb v blízkém i dlouhodobém horizontu ukazuje, že trend digitální transformace není jednoletý či dvouletý, ale systémový a dlouhodobý. Například infrastruktura jako služba (IaaS) je základem každé významnější on-line nabídky a mobilní aplikace zaměřené na spotřebitele a tvoří významnou část téměř 10% růstu výdajů na software v roce 2022. Analytici očekávají, že iniciativy a projekty digitálního byznysu v oblastech, jako jsou zákaznická zkušenost či optimalizace dodavatelských řetězců, budou v dalších letech pomáhat růstu výdajů v segmentech podnikových aplikací a infrastrukturního softwaru.

Ruská invaze na Ukrajinu v globálním měřítku výdaje na IT zásadně neovlivní. Cenová a mzdová inflace společně s nedostatkem talentů a dalšími nejistotami v oblasti dodavatelských řetězců sice budou v roce 2022 významně ovlivňovat plány IT ředitelů, investice do technologií přesto nezpomalí.

„CIO nadále očekávají, že budou finančně i organizačně schopni pokračovat v investicích do klíčových technologií během letošního i příštího roku,“ vysvětluje Lovelock. „Některé IT výdaje byly počátkem roku 2022 odloženy kvůli variantě omikron a následujícím vlnám, očekáváme ale že budou v blízké budoucnosti realizovány.“

Pro všechny CIO nicméně platí, že je třeba sledovat klíčové signály trhu, jako je přechod od analogového k digitálnímu podnikání a od nákupu IT (zpět) k jeho budování, nebo vyjednávat s dodavateli o tom, kdo a jak má být zodpovědný za průběžná rizika.

Doplnění k lokálnímu trhu:

V případě Česka by se podle odhadů analytiků měl meziroční růst v korunovém vyjádření letos přiblížit pěti procentům (4,8 %). Tahounem na našem trhu budou především IT služby s dvouciferným růstem (11 %) následované softwarem (+10,2 %) a systémy datových center (+7,9 %). Na rozdíl od globálního trhu u nás analytici očekávají mírný pokles výdajů na zařízení (–1,9 %), zatímco telekomunikační služby se udrží v plusu (+1,6 %) s výhledem na následné mírné poklesy výdajů o méně než jedno procento v letech 2023–2026 (trh zařízení by se naopak od roku 2024 měl vrátit k růstu).

„Dopady ruské invaze na Ukrajinu se budou regionálně lišit – v případě Česka a Slovenska se již v některých odvětvích projevily jak v byznysu, tak v IT – například v oblastech vývoje nebo dostupnosti talentů. To, společně s inflačními tlaky, povede ke snaze o vyšší efektivitu, další urychlení digitálního byznysu a budování i udržení interního know-how – tedy strategiím jejichž rozvoj Gartner dlouhodobě podporuje,“ říká Oldřich Příklenk, CEO KPC-Group, zastoupení Gartner v ČR, SR a Rumunsku.

TZ

Napsat komentář