Výzkum: Rozhodování o investicích do technologií ovlivňuje nedostatek IT talentů

technology control center

Podle nového průzkumu, který zveřejnila společnost MuleSoft, mají nyní problémy se získáváním IT talentů velký vliv na rozhodování o investicích do technologií. Zpráva 2022 IT Leaders Pulse Report odhaluje, že téměř tři čtvrtiny (73 %) vedoucích pracovníků v oblasti IT souhlasí s tím, že získávání IT talentů nebylo nikdy těžší, a téměř všichni (98 %) respondenti uvádějí, že získávání IT talentů ovlivňuje rozhodování jejich organizace o investicích do technologií.

Zpráva také ukazuje, že dnešní vedoucí pracovníci v oblasti IT využívají technologie k vytváření zkušeností pro své zaměstnance a zákazníky, které jsou více zaměřené na lidi. Většina (86 %) vedoucích pracovníků v oblasti IT nyní tvrdí, že zkušenosti, které organizace poskytuje svým zaměstnancům a zákazníkům, jsou stejně důležité jako její produkty a služby, a čtyři z pěti respondentů souhlasí s tím, že vylepšené technologie zaměřené na zákazníky (86 %) a zaměstnance (85 %) jsou pro konkurenceschopnost jejich organizace zásadní.

Tlak na získávání IT talentů ovlivňuje rozhodování o investicích do technologií

Téměř devět z deseti (87 %) vedoucích pracovníků v oblasti IT souhlasí s tím, že investice do lidí jsou nesmírně důležité. V důsledku toho většina respondentů plánuje v příštích 12 měsících investovat do zlepšení pohody IT zaměstnanců (82 %) a do zvyšování kvalifikace (78 %), což v obou případech předčí zvyšování počtu těchto za městnanců (68 %). Ze zprávy vyplývá, že:

  • Téměř všichni (98 %) vedoucí pracovníci v oblasti IT tvrdí, že “velká rezignace” způsobila nedostatek kvalifikovaných pracovníků v IT jejich organizace, především v oblasti IT architektury, IT řešení (60 %), správy cloudu a infrastruktury (45 %).
  • Organizace přijímají automatizace a samoobslužné iniciativy: Mnoho vedoucích pracovníků v oblasti IT se obrací k automatizaci a samoobslužným iniciativám, aby vyřešili rostoucí nedostatek dovedností. Napříč odvětvími 58 % organizací automatizuje úkoly a procesy a 53 % dává netechnickým zaměstnancům k dispozici automatizační nástroje, aby mohli uspokojovat své vlastní potřeby.
  • Vedoucí pracovníci v oblasti IT jsou hodnoceni podle uživatelské zkušenosti: Více než polovina z nich je nyní hodnocena podle produktivity zaměstnanců (52 %), zatímco mnozí jsou hodnoceni také podle snižování a optimalizace nákladů (50 %), zákaznické zkušenosti (48 %) a zkušenosti zaměstnanců (46 %).

 

Zlepšování procesů podporuje inovace a efektivitu

Vytváření zážitků je sice klíčové, ale IT a obchodní strategie zaměřená na lidi potřebuje k úspěchu efektivní procesy. Více než polovina vedoucích pracovníků v oblasti IT (54 %) si myslí, že pracovní procesy mezi IT a obchodními týmy by se mohly výrazně zlepšit. Vyplývá to také ze zprávy:

  • Stávající IT procesy jsou úzkým místem: Devět z deseti (91 %) vedoucích IT pracovníků tvrdí, že stávající IT procesy brzdí produktivitu. Problémy v procesech mají prý také negativní dopad na inovace (91 %), zavádění technologií (92 %), zkušenosti zákazníků (92 %) a zkušenosti zaměstnanců (93 %).
  • Zlepšování procesů je na prvním místě: Téměř polovina (46 %) vedoucích pracovníků v oblasti IT uvedla, že zlepšení procesů je hlavní prioritou jejich organizace v příštích 12 měsících.
  • Fúzní týmy pro zefektivnění procesů: Většina respondentů se snaží vytvořit fúzní týmy pro zlepšení procesů a řešení procesně orientovaných problémů. Fúzní týmy jsou multidisciplinární týmy, které kombinují pracovníky s technologickými, analytickými nebo oborovými znalostmi a které sdílejí odpovědnost za obchodní a technologické výsledky. Více než dvě třetiny (69 %) organizací vytvořily nebo zavádějí fúzní týmy a 22 % z nich to plánuje v příštích 12 měsících.

 

Pozoruhodné je, že v organizacích, které již mají fúzní týmy, 63 % vedoucích pracovníků v oblasti IT tvrdí, že tyto týmy velmi účinně pomáhají podniku plnit jeho cíle.

Automatizace a nástroje s nízkým nebo žádným kódem zvyšují efektivitu a zlepšují uživatelské zkušenosti

Rozšíření pravomocí a umožnění prostřednictvím technologií podporuje růst podnikání a organizace využívají nejlepší technologie k vytváření nových zkušeností pro zákazníky a zaměstnance. Tato strategie sice může zvýšit agilitu, ale čtyři z pěti (81 %) vedoucích IT pracovníků se shodují, že tento přístup znamená, že jejich organizace bojuje se složitostí IT. A co víc:

  • Integrační problémy přetrvávají: Většina vedoucích IT pracovníků se domnívá, že projekty integrace dat nebo systémů trvají příliš dlouho (66 %) a jsou příliš drahé (69 %). Zároveň více než dvě třetiny (68 %) uznávají, že nedostatek datové nebo systémové integrace vytváří nesouvislou zákaznickou zkušenost. V důsledku toho téměř všichni (98 %) vedoucí IT pracovníci tvrdí, že nové investice jsou ovlivněny schopností nástroje integrovat se se stávajícími technologiemi.
  • Společnosti přijímají nástroje s nízkým nebo žádným kódem: Mnoho vedoucích pracovníků v oblasti IT se obrací k nízkokódovým a nekódovým nástrojům, aby umožnili podnikovým uživatelům vytvářet a testovat nové zkušenosti. Téměř všechny organizace (96 %) v současné době používají nízkokódové a nekódové nástroje a 36 % plánuje jejich používání v příštích 12 měsících rozšířit.
  • Vyspělost automatizace roste, ale je co zlepšovat: Mnoho organizací zavedlo automatizaci s cílem zlepšit zákaznické zkušenosti a kvalitu produktů. Dvě třetiny organizací (67 %) buď převážně, nebo plně automatizovaly své IT operace a mnoho z nich zavedlo podobnou úroveň automatizace i v dalších podnikových funkcích – včetně zákaznické podpory (59 %), financí (60 %), marketingu (58 %), prodeje (56 %) a lidských zdrojů (55 %). Plně automatizovaných procesů je však stále poměrně málo – v průměru 23 % organizací uvádí, že se jim to podařilo napříč podnikovými funkcemi.

TZ

Napsat komentář

GAME INDUSTRY

Ubisoft Forward se blíží

Kromě teplého počasí se léto vyznačuje také konferencemi vydavatelů her. Ubisoft nám brzy ukáže své připravované hry. Ubisoft Forward přichází Podle traileru, který si můžete

Číst dále »