VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, všeobecného oprávnění č. VO-R/7/xx.2023-y k využívání rádiových kmitočtů a k provozování občanských radiostanic v pásmu 27 MHz

Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) zpracoval k provedení § 9 a § 12 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, návrh opatření obecné povahy, kterým se vydává všeobecné oprávnění č. VO-R/7/xx.2023-y k využívání rádiových kmitočtů a k provozování občanských radiostanic v pásmu 27 MHz.

Toto všeobecné oprávnění nahradí původní všeobecné oprávnění č. VO-R/7/11.2016-12, které se zrušuje článkem 4 všeobecného oprávnění.

Návrh všeobecného oprávnění byl předložen 8. února 2023 k veřejné konzultaci. Na základě došlých připomínek a komentářů provedl ČTÚ v návrhu některé změny, týkající se zejména podmínek provozu dálkově ovládaných neobsazených stanic (tzv. hotspotů) a předkládá proto takto upravený návrh do opakované veřejné konzultace.

Připomínky k návrhu lze uplatnit nejpozději do 30 dnů ode dne jeho uveřejnění.

TZ

Zdroj: NETGURU NETWORK NEWS

Napsat komentář

GAME INDUSTRY

Ubisoft Forward se blíží

Kromě teplého počasí se léto vyznačuje také konferencemi vydavatelů her. Ubisoft nám brzy ukáže své připravované hry. Ubisoft Forward přichází Podle traileru, který si můžete

Číst dále »
Generated by Feedzy