Water Safe Cities Accelerator pro řešení záplav a sucha

C40 Cities oznámila iniciativu sdružující velká globální města ve společném úsilí v boji proti eskalujícím výzvám záplav a sucha – s cílem zlepšit odolnost měst do roku 2030.

K dnešnímu dni se k programu Water Safe Cities Accelerator přihlásilo 16 měst, čímž se zavázalo k „základnímu závazku“ chránit své nejzranitelnější komunity před vážnými riziky záplav a sucha do roku 2027.

Globální katastrofy

Klimatická rizika spojená s vodou jsou zodpovědná za 90 procent globálních katastrof. Podle C40 Cities je pro její členská města na globálním jihu 10krát pravděpodobnější, že budou trpět dopady záplav a sucha ve srovnání s městy na globálním severu. Domnívá se, že tento rozdíl podtrhuje potřebu okamžité a cílené akce.

Mezi města v programu patří: Buenos Aires, Kodaň, Freetown, Lisabon, Los Angeles, Milán, New Orleans, New York City, Oslo, Phoenix, Quezon City, Quito, Rio de Janeiro, Rotterdam, Tokio a Tshwane.

Mezi závazky měst chránit před vážnými riziky záplav a sucha do roku 2027 patří:

Zavedení komplexních systémů včasného varování ve všech vysoce rizikových oblastech s nízkými příjmy
Vypracování robustních havarijních plánů pro zajištění bezpečnosti a základních potřeb pro všechny během kritických událostí.

Kromě toho si každé město zvolí alespoň jednu ze tří vyhrazených cest:

Univerzální přístup k čisté vodě: zajištění rovného přístupu k čisté vodě pro všechny občany.
Protipovodňová opatření: provádění strategií ochrany před významnými povodněmi.
Systémy s čistou vodou a odpadními vodami: s cílem dosáhnout nulových čistých emisí skleníkových plynů v hospodaření s vodou a odpadními vodami.

Tým technických expertů C40 poskytne každému městu přizpůsobenou podporu a pomůže identifikovat a implementovat nejúčinnější strategie založené na místních potřebách a příležitostech.

Zdroj: smartcitiesworld.net

Zdroj: IOT NETWORK NEWS

Napsat komentář