World Quality Report 2022–23: 85 % organizací se zaměřuje na zajištění kvality

World Quality Report 2022–23

Podle 14. vydání studie World Quality Report, kterou zveřejnila společnost Capgemini, její značka Sogeti a společnost Micro Focus, panuje značný optimismus ohledně budoucího dopadu nových technologií, jako jsou blockchain, metaverse a další aplikace technologie Web 3.0. Studie zkoumá klíčové trendy a vývoj v oblasti Quality Engineering and Testing (QE&T) a zdůrazňuje udržitelné IT a řízení hodnotového toku[1] jako nové oblasti zájmu týmů, odpovědných za kvalitu. Z výzkumu také vyplynul význam strategií kybernetické bezpečnosti, které mají čelit riziku kybernetických útoků: 96 % respondentů se domnívá, že bez strategie kvality pro nové technologie by čelili střednímu nebo vysokému riziku kybernetických útoků.

Studie konstatuje, že organizace se stále více zaměřují na Quality Engineering and Testing (QE&T), aby podpořily zavádění a úspěch nových technologií, jako jsou blockchain a Web 3.0, a řešily související výzvy v oblasti zákaznické zkušenosti, rychlosti uvádění na trh, bezpečnosti a nákladů. Zatímco roste povědomí o tom, jak může strategie kvality kompenzovat různá rizika spojená se zaváděním nových technologií, funkce zajištění kvality se rychle transformuje z čistého testování na skutečné postupy inženýrství kvality. Například 88 % respondentů se shodlo, že jim hrozí střední až vysoké riziko ztráty podílu na trhu ve prospěch konkurence, a 90 % se shodlo na tom, že bez strategie QE&T jim hrozí zvýšené náklady na nasazení nových technologických řešení.

Nové oblasti pro Quality Engineering and Testing a udržitelnost

Udržitelnost byla jednou z nových oblastí zkoumaných v letošním vydání studie. Výzkum ukázal, že ačkoli se role kvality v rámci udržitelného IT stále vyvíjí, 72 % organizací si myslí, že QE&T by mohlo přispět k environmentálnímu aspektu udržitelného IT. Respondenti jsou také optimističtí, pokud jde o přínosy ekologického inženýrství jako součásti jejich strategií udržitelného IT, přičemž 47 % respondentů uvádí jako nejdůležitější přínos zlepšení hodnoty značky a těsně následuje zlepšením loajality zákazníků (46 %).

Stále důležitější zaměření na data

Existuje jednomyslná shoda (89 %), že robustní možnosti ověřování dat mohou zlepšit rozhodování i efektivitu a zvýšit zisky. Test Data Management (TDM) je nedílnou součástí životního cyklu testování softwaru, nicméně pouze 20 % respondentů má plně implementovanou celopodnikovou strategii poskytování testovacích dat. Mnoho organizací má s implementací efektivní strategie validace dat vážné problémy; 42 % považuje implementaci validace dat za časově náročnou činnost, zatímco 47 % respondentů uvedlo, že problémem je i samotná existence několika komplexních databází.

K využití potenciálu agilních metod je zapotřebí větší integrace napříč podnikovými týmy

Agilní vývoj a digitální transformace jsou stále více uznávány za klíčové faktory umožňující další investice do IT: V souvislosti s rychlou transformací DevOps se ukazuje, že integrace QE&T v každé fázi vývoje produktu je rozhodující pro využití plného potenciálu této funkce.

Z průzkumu vyplynulo, že díky nasazení agilního vývoje zaznamenaly organizace významné zlepšení: 64 % respondentů uvedlo jako největší zlepšení včasné dodání. Dalším klíčovým zlepšením bylo snížení nákladů na řízení jakosti (62 %), těsně následované zlepšením zákaznické zkušenosti (61 %).

Organizace se ale stále potýkají s problémy při zavádění agilního vývoje napříč balíčky aplikací a podnikovými systémy kvůli složitým praktickým problémům, spojeným s rozdělením pracovních postupů plánování podnikových zdrojů (ERP) a komplexních obchodních postupů do jediného backlogu.

Mark Buenen, Global Leader, Quality Engineering and Testing v Capgemini Group, k tomu uvedl: „V posledních letech došlo k nebývalému zrychlení digitálních platforem a celkové modernizaci aplikací. Současně ale problémy s dodavatelskými řetězci, kyberbezpečnostní hrozby a pokračující nedostatek kvalifikovaných pracovníků znamenají, že situace podniků nebyla nikdy složitější. Na druhou stranu, investice do robustního řešení pro zajištění kvality a inženýringu jsou základem schopnosti organizace zachovat si flexibilitu, pohotovost a přizpůsobivost. Při hlubším pohledu vidíme, že tato životně důležitá funkce může mít hmatatelný dopad na širší výkonnost podniku, včetně ziskovosti, a dokonce i udržitelnosti.“

„Studie World Quality Report poskytuje skvělý přehled o současném stavu a budoucnosti IT a podrobně se zabývá tím, jak nové technologie mění potřeby a postupy organizací v oblasti kvality,“ řekl Rohit de Souza, Senior Vice President, General Manager – ITOM Product Group & ADM Product Group, Leader of the CTO office and Product Security ve společnosti Micro Focus. „Letošní zjištění podrobně popisují skutečnost, že Quality Engineering and Testing bere v úvahu neustálé změny a že organizace musí být flexibilní, přizpůsobivé a pohotové, aby se s touto výzvou vyrovnaly a zároveň dosáhly optimální obchodní výkonnosti. Současně se organizace zaměřují také na vytváření hodnoty pro zákazníky a koncové uživatele.“

Metodika studie World Quality Report 2022

World Quality Report je jedinou globální studií analyzující trendy v oblasti kvality a testování aplikací. Vypracovává se každoročně od roku 2009. Letošní vydání sledovalo a zkoumalo nejdůležitější trendy a vývoj v oblasti Quality Engineering and Testing na základě průzkumu mezi více než 1 750 vedoucími pracovníky ve 33 zemích a 10 odvětvích. Odborná zjištění jsou doplněna komentáři, příklady a osvědčenými postupy více než 15 vedoucích pracovníků z různých organizací z žebříčku Fortune 500, kteří se zúčastnili hloubkových rozhovorů na tato témata.

TZ

Napsat komentář