Co je BIM?

BIM summit

Koncepci zavedení metody BIM v ČR schválila vláda již v roce 2017. Hlavním administrátorem bylo určeno Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO), které realizací převážné většiny z 38 odborných opatření z uvedeného vládního usnesení pověřilo prostřednictvím Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) Českou agenturu pro standardizaci (ČAS).

Axon consulting logoO co jde v BIM (Buildung Information Modeling) především? Centralizovat všechny potřebné informace do jednoho datového zdroje. Už od začátku roku 2016 se začalo intenzivně pracovat především na datovém standardu, což je v podstatě seznam parametrů, které je třeba uvádět u jednotlivých stavebních komponent. Na práci na standardu se v době nejvyšší intenzity práce podílelo kolem 25 osob z firem napříč celým sektorem. Datový standard, což je v podstatě seznam parametrů, které je třeba uvádět u jednotlivých stavebních komponent, získal označení SNIM jako zkratka pro Standard Negrafických Informací 3D Modelu. Na začátku byla inspirace anglickým standardem, který se jevil pro ČR neefektivní. Nakonec se vyšlo z jednoduché úvahy, že model má v určitém stupni vývoje návrhu obsahovat přesně ty informace, které projektant uvádí v návrhu už dnes.

Koncepce zavedení BIM v ČR neřeší jen podporu zavedení informačního modelování staveb do běžné praxe, ale dotýká se mnohem širšího rámce a klade si ambice digitalizovat procesy ve stavebnictví v širším kontextu. Má tak dopad i do digitálního povolování staveb, oceňování, vzdělávání, smluvního zajištění zakázek apod.

Od roku 2022 budou muset být všechny nadlimitní veřejné zakázky financované z veřejných rozpočtů zadávány v režimu BIM. Informovanost celého stavebního sektoru je pro bezproblémové zavedení koncepce zásadní. Také nyní v listopadu proběhne několik zajímavých akcí s tématem BIM.

21. listopadu 2019 se v Praze koná mezinárodní konference věnovaná implementaci Koncepce BIM do českého stavebnictví. Bude se věnovat důležitým tématům, která jsou definována ve vládní strategii Digitální Česko a ve vládním usnesení o zavádění Koncepce BIM do českého stavebnictví. Konference je svým zaměřením, tématy i výběrem řečníků určena odborné veřejnosti z podnikatelské sféry a odborníkům z veřejného sektoru a státní správy.

Ze zahraničních akcí zmíníme především BIM World MUNICH, veletrh, který patří v celosvětovém měřítku k nejvýznamnějším akcím pro řešení orientovaná na uživatele v oblasti informačních modelů staveb BIM, nových technologií pro stavebnictví, managementu nemovitostí a územní plánování. Proběhne ve dnech 26. – 27. listopadu 2019 v ICM München, bude tu více než 180 vystavovatelů a 200 přednášejících, očekává se více jak 5000 návštěvníků.

Partnerem koncepce BIM je konzultační firma Axon Consulting, která poskytuje profesionální služby v odvětvích stavebnictví, inženýring a monitoring.

Napsat komentář

DATOVÁ CENTRA

Nové podnikové SSD disky Nytro

Nytro 5550 a 5350 NVMe SSD disky poskytují vysoký výkon, efektivitu a vyšší hustotu úložiště pro datová centra. Společnost Seagate oznámila dva přírůstky do svého

Číst dále »