Co prodejcům s přidanou hodnotou přinášejí nové technologie?

Internet a nové technologie

Internet je báječná věc: upozorňuje nás na nové aktualizace softwaru, informuje o dění ve světě informačních technologií a ve vzácných chvílích klidu může být i skvělým zdrojem zábavy. Z pohledu prodejců s přidanou hodnotou se jedná o samé výhody.

Jejich zákazníky navíc internet informuje o novinkách a inovacích, o které mohou posílit své sítě. Ne všichni zákazníci však plně chápou, jak lze nové technologie integrovat do stávajících sítí, a jestli to je vůbec vhodné nebo dokonce možné. Pokud ale nová technologie vypadá atraktivně, je pravděpodobné, že dříve nebo později ji zákazníci začnou vyžadovat.

Internet – a nové technologie, které s sebou přináší – tak může pro prodejce s přidanou hodnotou představovat požehnání i prokletí zároveň. Pro ty, kteří jsou připoutáni k tradičnímu síťovému řešení vyžadujícímu lokální správu a manuální zapojení nového hardwaru, je každá vlna nové technologie výzvou. Vrásky na čele prodejcům přidělávají například výjezdy k zákazníkům, plánované odstávky a nutnost problémy řešit přímo na místě instalace.

Toho všeho jsou ušetřeni prodejci, kteří nabízejí správu na bázi cloudu. Ti jsou navíc mnohem lépe připraveni na to, aby pomocí nových technologií mohli svým klientům poskytovat lepší přidanou hodnotu, a to zejména ze dvou důvodů:

  1. Tito prodejci dokáží nová řešení lépe přizpůsobit individuálním potřebám zákazníků a zavádět je způsobem, který výrazně méně naruší provoz v organizaci zákazníka.
  2. Rostoucí obliba cloudu znamená, že vývoj nových a inovativních technologií stále častěji vychází z předpokladu, že správci sítí pracují právě v cloudu.

A to není vše, protože schopnost implementovat nové technologie rychle a s minimálním narušením chodu organizace zákazníka umožňuje prodejcům cloudových systémů s jistotou řešit požadavky a návrhy klientů tak, aby klientovi přinášely skutečnou hodnotu. Tato výhoda pak prodejcům pomáhá budovat se svými zákazníky pevné, přínosné a dlouhodobé vztahy.

Příležitosti, nikoliv hrozby

Umělá inteligence (AI), kybernetická bezpečnost, internet věcí (IoT), chytrá zařízení, robotika, kvantové počítače a blockchain: to vše se do značné míry spoléhá na cloud, přičemž některé z těchto položek nedokáží mimo cloud vůbec fungovat. A totéž stále častěji platí také pro IT prvky, které doposud bývaly offline, což odráží celkový přechod k dálkové správě a přístupu. Vzpomenete si ještě, kdy jste si naposledy koupili software na CD a nikoliv online? Technologie obecně, a nejen ty nové, přecházejí na cloud a vycházejí z cloudu.

Pro některé prodejce a mnohé z jejich klientů však tento přechod není snadný. Kvůli tradiční infrastruktuře, nedostatku zdrojů, nedůvěře v nové technologie nebo jejich neznalosti se někteří prodejci a klienti nechtějí rozloučit se starými řešeními. Dalším faktorem, který některé lidi odrazuje od cloudu, jsou přetrvávající obavy z kybernetické kriminality.

Ačkoliv jsou všechny tyto důvody pochopitelné, stojí na vratkých základech. Pokud kybernetická kriminalita přichází z cloudu (což je fakt), pak proti ní potřebujeme cloudové řešení, které využívá umělou inteligenci a hrozby řeší v reálném čase. V dnešní době už prostě není praktické držet vše pouze na lokálních serverech.

Lidé touží po nových technologiích a jsou stále více zvyklí na praktičnost, kreativitu, přesnost a možnost volby, kterou jim technologie poskytují v osobním životě. Většina z nás chce přesně ty samé výhody mít i v pracovním prostředí a bylo by hloupé, aby jim v tom prodejci bránili. Nové technologie totiž mají celou řadu hledisek, které mohou pro klienty být velmi praktické, a tím prodejcům, kteří myslí na budoucnost, umožňují podstatně zvýšit hodnotu jimi nabízených řešení.

Hmatatelné výhody

Například blockchain, který funguje jako sdílená účetní kniha napříč mnoha lokalitami a často bývá využíván k automatizovanému provádění finančních a dalších transakcí, má velký potenciál v mnoha firmách a odvětvích. Profitovat z této situace mohou prodejci, kteří dokáží funkcionalitu a/nebo podporu blockchainu přidat do stávajících nebo plánovaných ekosystémů, a to zejména, pokud budou mezi prvními.

Ještě výraznější tyto výhody mohou být v případě internetu věcí. Společnosti všech velikostí chtějí do svých sítí integrovat chytrá zařízení, osvětlení a topné systémy ovládané pomocí senzorů a dokonce i tak běžné věci, jako jsou nové routery a ústředny. Zákazníci nepochybně upřednostní prodejce, který dokáže chytrá zařízení dodat naprogramovaná k připojení do sítě ihned po jejich instalaci (takže zákazníci je mohou instalovat, jak se jim to hodí) a poté je v reálném čase řídit na dálku. Je překvapivé, jak často zákazníci zapomínají, že jejich chytrá zařízení jsou připojena k internetu, což znamená vystavena kybernetické kriminalitě, a proto chytří prodejci navíc budou zařízení s internetem věcí dodávat s nejlepším možným cloudovým zabezpečením a ochranou před malwarem.

Internet věcí navíc prodejcům umožňuje zákazníky rychle a snadno přesvědčit o návratnosti a přidané hodnotě investic, protože výhody integrace chytrých technologií do sektorů, které vyžadují vysoké výdaje (např. energetiky) nebo jsou intenzivně monitorovány (např. služby zákazníkům), se projeví již po krátké době a jsou dobře měřitelné.

K tomu, aby zákazníci získali ze svých sítí maximum v podobě vyšší produktivity a lepšího výkonu, přispívají i další nová řešení určená ke správě sítí, jako např. rozdělení datových toků, automatizovaný monitoring sítí a automatizace pracovních toků.

Ale pravděpodobně nejdůležitější výhoda cloudové a vzdálené správy sítí souvisí s kybernetickou kriminalitou. Jelikož kybernetičtí zločinci dnes k útokům na organizace všech typů a velikostí zneužívají sílu umělé inteligence, je nutné proti nim nasadit řešení, které stojí na umělé inteligenci a reaguje v reálném čase. Pokud se kybernetický zločinec pokusí prolomit vaši obranu a ukrást vám data (což se nepochybně stane, a zřejmě i opakovaně), nemůžete sedět s rukama v klíně a čekat na manuální aktualizaci systému nebo na to, až se dostaví váš IT manažer. Právě naopak, musíte být ostražití a připraveni v kteroukoliv denní i noční hodinu okamžitě jednat.

Díky technologii sandboxing, která v cloudu izoluje podezřelé soubory, segmentaci a segregaci sítě, lokalizaci IP adres a nepřetržitým a okamžitým aktualizacím antimalwarové ochrany sloužící k eliminaci hrozeb ještě před jejich rozšířením se nepostradatelným společníkem organizací, které berou ochranu svých dat a sítí vážně, stala cloudová řešení pro kybernetickou bezpečnost.

Jak mohou prodejci těžit z nových technologií?

Stručně řečeno, nové technologie prodejcům pomáhají dosáhnout zisku a pozitivně zapůsobit na zákazníky. Zákazníci potenciál nových technologií rychle rozpoznají. Prodejci mohou dialogem se zákazníky určit jejich potřeby a získat informace, které jsou nutné k tomu, aby dokázali navrhnout a poskytnout řešení, které tyto potřeby skutečně splňuje. K tomu je však nutné, aby prodejci reagovali rychle, což znamená pracovat na dálku a po cloudu.

Petr Koudelka, Zyxel Communications Czech

Napsat komentář