Compliance aneb jak zachránit vaši firmu

Compliance programy

Compliance programy jsou v poslední době stále častěji skloňovaným pojmem. Běžně se s nimi setkáváme u nadnárodních korporací, které si ale mnohdy neuvědomují, že dobře znějící, několikastránkový compliance program převzatý od mateřské společnosti hezky vypadá, ale neodpovídá požadavkům českých právních předpisů a společnost ani její manažery před negativními důsledky neochrání.

Firmy tak často ani nevědí, že účinný compliance program může vaší společnosti ušetřit mnoho problémů, ale i peněz.

Jak tedy firmu účinně ochránit?

1. Vypracujte účinný compliance program

2. Seznamte s compliance programem své lidi

3. Pravidelně „oprašujte“ a proškolujte

4. Pozor na změny zákonů a novelizace

5. Pravidelně kontrolujte dodržování compliance programu

6. Veďte si evidenci o provedených opatření

Význam compliance programů potvrzuje také rozhodovací praxe Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, který je považuje při posuzování porušování pravidel hospodářské soutěže za polehčující okolnost. Účinný compliance program však může rovněž výrazně pomoci tomu, že firma nebude odpovídat za trestný čin, který spáchá jednatel, člen představenstva nebo také zaměstnanec v rámci své činnosti.

Účinný compliance program šitý na míru firmy může v mnoha případech přispět k tomu, že nebude docházet ze strany zaměstnanců a zástupců firmy k porušování jejich povinností.

Napsat komentář