E-shopům se zase daří

Marketing investice

E-shopy se po šoku zotavují a dostávají se dokonce na rekordní prodeje. Značně se proměnil prodej sortimentu.

Z přehledu marketingových investic, který je znázorněn na grafu nahoře, je patrná vysoká kolísavost investic během pandemie COVID-19 v Evropě. Během února nejprve došlo k propadu o 10-20 %, následně k mírnému vzestupu, během kterého se nemoc začala šířit také v České republice, což zapříčinilo novou vlnu paniky a další, tentokrát výrazně hlubší propad v březnu, úhrnem o více než 30 %. K nejvíce zasaženým sektorům se řadí móda a cestování. Zároveň je zřejmé, že v druhé polovině března se situace začala výrazným způsobem obracet k lepšímu a investice do marketingu se během necelého měsíce vrátily na svou původní úroveň z konce ledna. Nyní v polovině dubna objem investic opět mírně klesá a přibližuje se tak dlouhodobému trendu (středová přerušovaná čára). Pro úplnost dodáváme, že začátek křivky se váže ke dni 21. ledna, kdy byl zaznamenán první případ nákazy COVID-19 v Evropě. Sektor cestovního ruchu není v křivce grafu zahrnutý vůbec z důvodu mimořádně tíživého dopadu spojeného s úplným pozastavením obchodní činnosti v tomto odvětví.

Velmi podobný trend je možné vysledovat také při pohledu na denní tržby e-shopů, což přehledně znázorňuje graf dole. Změna mezi předposledním březnovým a prvním dubnovým týdnem je dokonce větší než 40 % v objemu tržeb, což vytvořilo nový rekord, který překonal i dosavadní lednové maximum. Nyní v polovině dubna se objem tržeb drží lehce nad úrovní 10 milionů USD denně. Taková čísla jsou v komparaci s ještě nedávným vývojem událostí až nečekaně pozitivní a hovoří o tom, že se české e-shopy velmi dobře chopily této příležitosti a úspěšně otáčejí nedávnou hrozbu ve svůj prospěch.

„Zatímco naše tržby během pár týdnů poklesly na 30 % běžné úrovně, začali jsme si více všímat toho, o čem si naši zákazníci povídají na internetu, především pak na naší FB stránce, kde máme asi 20 tisíc fanoušků. Také jsme více sledovali, co se děje v oblasti PPC. Zjistili jsme, že po některých produktech z našeho sortimentu, které do té doby nebyly moc prodávané, jako je např. droždí, ošatky na chleba, alkohol na probarvování barev nebo glycerol, byla najednou až čtyřnásobná poptávka. Důvod byl třeba ten, že některé z nich lze použít jako výchozí surovinu pro výrobu dezinfekce. Na základě tohoto zjištění byla naše reakce v naskladňování rychlá, a díky tomu nyní v tržbách dokonce překonáváme jinak vrcholovou vánoční sezónu,“ říká Michal Kubíček, majitel e-shopu Svět cukrářů, který působí ve 3 zemích (ČR, SR, Maďarsko).

„Jakožto výrobci potravinových doplňků pro sportovce jsme se od začátku této krize zabývali hlavně tím, jak pomoci sportovcům, kteří kvůli karanténě nemohou trénovat. Máme to štěstí, že část našich výrobků se hodí do stávající situace, ať už jsou to různé vitamíny, minerály, rybí olej, probiotika, prebiotika nebo zelené potraviny a superpotraviny. Vymysleli jsme proto různé výhodné balíčky, třeba vitamíny zdarma k různým superpotravinám. Tržby pro nás v tu chvíli nejsou prioritou, chceme hlavně pomáhat. Poptávka po suplementech klesla o desítky procent, nicméně to bohatě vykompenzoval prodej vitamínů, kde jsme zaznamenali prudký nárůst v řádu nižších stovek procent, přičemž některé jsou již zcela vyprodané, třeba vitamín D. V tomto duchu jsme změnili i své reklamní kreativy, kde komunikujeme hlavně produkty, po kterých je nyní nejsilnější poptávka. Důležité pro nás nyní je, abychom nepřišli o své dodavatele a byli schopni dostát svým závazkům vůči zákazníkům. V rámci distribuce zboží nyní upřednostňujeme uspokojení co největšího množství zákazníků v duchu našeho úsilí pomáhat lidem a oplatit jim loajalitu, kterou nám prokazují. Coby marketingovou agenturu nás překvapil enormní nárůst poptávek po e-shopech v segmentu B2B. Osobně tuto změnu vítám a věřím, že všichni ti, kdo dosud nebyli zvyklí nakupovat v e-shopech, se to nyní naučí. Dalším trendem, který lze pozorovat, je pak pochopitelně odkládání nákupu dražšího zboží, které neřeší okamžitou potřebu, například dražší vybavení domácnosti,“ dodává Tomáš Hovězák, marketingový konzultant e-shopu Czech Virus, prodávající supplementy pro cvičení a posilování.

Denní třžby e-shopy

Napsat komentář