Inteligentní konektivita je katalyzátorem růstu HDP

GCI 2019

Inteligentní konektivita začíná mít v souvislosti s umělou inteligencí (AI) významný dopad na digitální ekonomiku a díky tomu se blížíme k bodu zvratu v digitální transformaci. Klíčovým zjištěním letošní zprávy Huawei Global Connectivity Index (CGI) je skutečnost, že země s hodnotou indexu vyšší než 65, které kontinuálně investovaly do inteligentní konektivity, mohou očekávat, že tyto investice zvýší jejich HDP o více než 1 %. Úspěšnost v inteligentní éře zároveň závisí na schopnosti spolupracovat v globálním měřítku.

Ve svém šestém ročníku upozorňuje zpráva GCI na úlohu umělé inteligence jako jednoho ze čtyř klíčových hybatelů inteligentní konektivity. Těmi dalšími jsou širokopásmové připojení, cloud a Internet věcí (IoT). Všechny čtyři tyto oblasti mají potenciál stát se významnými katalyzátory ekonomického růstu.

Nový bod zvratu pro digitální transformaci na národní úrovni

V roce 2016 GCI identifikoval bod zvratu pro rozvíjející se trhy. Pokud má země v rámci indexu 35 bodů, překročí hranici, za kterou přichází multiplikační efekt růstu HDP oproti investicím do informačních a komunikačních technologií. V roce 2019 zpráva GCI přichází se zjištěním, že podnětem k tomuto bodu zvratu bylo také narážení na země na vrcholu S-křivky indexu GCI. V případě zemí s hodnotou GCI vyšší než 65 začíná S-křivka znovu prudce stoupat. Tyto země se posouvají do nového růstového cyklu. Země s nejvyšší hodnotou GCI mohou oproti ostatním zemím využít inteligentní konektivity ke zrychlení ekonomického růstu až 2,4krát rychlejšímu za každý bod zlepšení v rámci indexu.

Vzestupný potenciál umělé inteligence může stimulovat ekonomický růst

Z inteligentní konektivity mohou mít prospěch nejen rozvinuté ekonomiky. Zpráva GCI 2019 zjistila, že země na každém stupni digitálního rozvoje mohou mít přístup k vzestupnému potenciálu umělé inteligence jako nástroje růstu HDP, pokud průmysl a organizace v zemi AI aplikují.

Potenciál umělé inteligence začal být teprve využíván i takovými průkopníky (Frontrunners), jako jsou Japonsko nebo Spojené státy, kteří disponují vedoucím postavením v infrastruktuře informačních a telekomunikačních technologií. Ti, kteří si tyto technologie osvojili (Adopters) nebo s nimi teprve začínají

(Starters) – země jako Čína, Malajsie, Indie, Filipíny a Španělsko – však také neotálejí. Zavádějí technologie AI nejrychleji, jak mohou.

Globální spolupráce motorem inteligentní konektivity

Zpráva GCI 2019 identifikuje také další způsob, jakým země ze skupiny začínajících (Starters) a těch, kteří technologii přijali (Adopters) mohou stimulovat ekonomický růst. Jedná se o spolupráci na globální úrovni. Neboť rozkvět inteligentní konektivity závisí na globálním ekosystému, zpráva GCI 2019 hovoří o pěti typech aktérů, kteří mohou spolupracovat napříč doménami tak, aby překonali organizační překážky a zajistili rychlé doručení obchodních výsledků. Těmito aktéry jsou rozhodující řídící pracovníci, datoví vědci, ti, kdo sbírají data, firmy v sektoru informačních a komunikačních technologií a koncoví uživatelé.

Bez ohledu na úroveň jednotlivé země z hlediska digitálního rozvoje se musí tvůrci politik objektivně podívat na silné stránky národní ekonomiky a stanovit, jak se mohou hodit do ekosystému inteligentní konektivity a mít z něj prospěch.

„Dnes vidíme, že propojení sítí páté generace, umělé inteligence a cloudu změnilo definici konektivity,“ říká marketingový ředitel pro infrastrukturu informačních a komunikačních technologií ve společnosti Huawei Kevin Zhang. „Inteligentní konektivita zrychluje rozvoj digitální ekonomiky, a tak by vlády a vedoucí představitelé průmyslu v zemích, které s těmito technologiemi začínají (Starters) nebo je teprve přijímají (Adopters), měli nové technologie přijmout, nastavit priority národní plánů digitální transformace a mít prospěch z globální spolupráce. Uvědomili jsme si, že inteligentní konektivita může být odpovědí na nejkomplikovanější výzvy, kterým společnost čelí – včetně klimatických změn a rostoucího rozdílu životní úrovně mezi chudými a bohatými. Společnost Huawei se cítí zavázána zvyšovat své úsilí učinit technologie, aplikace a dovednosti dostupnými a přinášet výhody inteligentní konektivity každému jednotlivci, domácnosti i organizaci.“

Zpráva GCI je postavena tak, aby nabízela praktické informace na téma, jak mohou tvůrci politik a ekonomičtí aktéři podpořit ještě větší úspěch v rámci digitální ekonomiky. 79 zemí, které jsou součástí hodnocení v rámci indexu GCI 2019 představují 95 % globálního HDP a 84 % světové populace.

Napsat komentář

DATOVÁ CENTRA

Nové podnikové SSD disky Nytro

Nytro 5550 a 5350 NVMe SSD disky poskytují vysoký výkon, efektivitu a vyšší hustotu úložiště pro datová centra. Společnost Seagate oznámila dva přírůstky do svého

Číst dále »