Inteligentní konektivita je katalyzátorem růstu HDP

GCI 2019

Inteligentní konektivita začíná mít v souvislosti s umělou inteligencí (AI) významný dopad na digitální ekonomiku a díky tomu se blížíme k bodu zvratu v digitální transformaci. Klíčovým zjištěním letošní zprávy Huawei Global Connectivity Index (CGI) je skutečnost, že země s hodnotou indexu vyšší než 65, které kontinuálně investovaly do inteligentní konektivity, mohou očekávat, že tyto investice zvýší jejich HDP o více než 1 %. Úspěšnost v inteligentní éře zároveň závisí na schopnosti spolupracovat v globálním měřítku.

Ve svém šestém ročníku upozorňuje zpráva GCI na úlohu umělé inteligence jako jednoho ze čtyř klíčových hybatelů inteligentní konektivity. Těmi dalšími jsou širokopásmové připojení, cloud a Internet věcí (IoT). Všechny čtyři tyto oblasti mají potenciál stát se významnými katalyzátory ekonomického růstu.

Nový bod zvratu pro digitální transformaci na národní úrovni

V roce 2016 GCI identifikoval bod zvratu pro rozvíjející se trhy. Pokud má země v rámci indexu 35 bodů, překročí hranici, za kterou přichází multiplikační efekt růstu HDP oproti investicím do informačních a komunikačních technologií. V roce 2019 zpráva GCI přichází se zjištěním, že podnětem k tomuto bodu zvratu bylo také narážení na země na vrcholu S-křivky indexu GCI. V případě zemí s hodnotou GCI vyšší než 65 začíná S-křivka znovu prudce stoupat. Tyto země se posouvají do nového růstového cyklu. Země s nejvyšší hodnotou GCI mohou oproti ostatním zemím využít inteligentní konektivity ke zrychlení ekonomického růstu až 2,4krát rychlejšímu za každý bod zlepšení v rámci indexu.

Vzestupný potenciál umělé inteligence může stimulovat ekonomický růst

Z inteligentní konektivity mohou mít prospěch nejen rozvinuté ekonomiky. Zpráva GCI 2019 zjistila, že země na každém stupni digitálního rozvoje mohou mít přístup k vzestupnému potenciálu umělé inteligence jako nástroje růstu HDP, pokud průmysl a organizace v zemi AI aplikují.

Potenciál umělé inteligence začal být teprve využíván i takovými průkopníky (Frontrunners), jako jsou Japonsko nebo Spojené státy, kteří disponují vedoucím postavením v infrastruktuře informačních a telekomunikačních technologií. Ti, kteří si tyto technologie osvojili (Adopters) nebo s nimi teprve začínají

(Starters) – země jako Čína, Malajsie, Indie, Filipíny a Španělsko – však také neotálejí. Zavádějí technologie AI nejrychleji, jak mohou.

Globální spolupráce motorem inteligentní konektivity

Zpráva GCI 2019 identifikuje také další způsob, jakým země ze skupiny začínajících (Starters) a těch, kteří technologii přijali (Adopters) mohou stimulovat ekonomický růst. Jedná se o spolupráci na globální úrovni. Neboť rozkvět inteligentní konektivity závisí na globálním ekosystému, zpráva GCI 2019 hovoří o pěti typech aktérů, kteří mohou spolupracovat napříč doménami tak, aby překonali organizační překážky a zajistili rychlé doručení obchodních výsledků. Těmito aktéry jsou rozhodující řídící pracovníci, datoví vědci, ti, kdo sbírají data, firmy v sektoru informačních a komunikačních technologií a koncoví uživatelé.

Bez ohledu na úroveň jednotlivé země z hlediska digitálního rozvoje se musí tvůrci politik objektivně podívat na silné stránky národní ekonomiky a stanovit, jak se mohou hodit do ekosystému inteligentní konektivity a mít z něj prospěch.

„Dnes vidíme, že propojení sítí páté generace, umělé inteligence a cloudu změnilo definici konektivity,“ říká marketingový ředitel pro infrastrukturu informačních a komunikačních technologií ve společnosti Huawei Kevin Zhang. „Inteligentní konektivita zrychluje rozvoj digitální ekonomiky, a tak by vlády a vedoucí představitelé průmyslu v zemích, které s těmito technologiemi začínají (Starters) nebo je teprve přijímají (Adopters), měli nové technologie přijmout, nastavit priority národní plánů digitální transformace a mít prospěch z globální spolupráce. Uvědomili jsme si, že inteligentní konektivita může být odpovědí na nejkomplikovanější výzvy, kterým společnost čelí – včetně klimatických změn a rostoucího rozdílu životní úrovně mezi chudými a bohatými. Společnost Huawei se cítí zavázána zvyšovat své úsilí učinit technologie, aplikace a dovednosti dostupnými a přinášet výhody inteligentní konektivity každému jednotlivci, domácnosti i organizaci.“

Zpráva GCI je postavena tak, aby nabízela praktické informace na téma, jak mohou tvůrci politik a ekonomičtí aktéři podpořit ještě větší úspěch v rámci digitální ekonomiky. 79 zemí, které jsou součástí hodnocení v rámci indexu GCI 2019 představují 95 % globálního HDP a 84 % světové populace.

Napsat komentář

RESELLER CHANNEL

Kouzelný BOX od VERBATIM

Nastane čas ve vašem životě, kdy budete potřebovat rozšířit váš notebook, nebo PCčko. Řekněme, že vám třeba jenom tak zůstane ze staršího „noťasu“ 500GB disk

Číst dále »
Sada krytu 2,5 USB 3.2 Gen 1 Verbatim
HARDWARE

Kouzelný BOX od VERBATIM

Nastane čas ve vašem životě, kdy budete potřebovat rozšířit váš notebook, nebo PCčko. Řekněme, že vám třeba jenom tak zůstane ze staršího „noťasu“ 500GB disk

Číst dále »
NETGURU

Konference RADIOKOMUNIKACE 2021

Zveme vás na nejvýznamnější setkání odborníků z České i Slovenské republiky z oblasti radiokomunikací, konferenci Radiokomunikace 2021. KDY: 19.-20.10.2021 KDE: Pardubice Program je rozvržen v rámci dvou

Číst dále »