Jedním z principů DevOps je sdílení znalostí a zkušeností

devops day 2019

GOPAS logoDevOps mnozí nesprávně chápou jako metodiku. Ale ono jde o přístup k řízení, který se zaměřuje především na vývoj a jeho propojení s provozem. Na základní principy DevOps i jeho reálné využití se zaměřila konference DevOps Day, která proběhla v Praze. Zúčastnění odborníci se shodli zejména v tom, že využití přístupů, které IT oblast vyvinula v reakci na vysoké nároky zákazníků na rychlost při měnícím se zadání, jsou v současné době velmi inspirativní i pro firmy z oblasti výroby a služeb.

DevOps je zkratka, která se v poslední době objevuje poměrně často, pokud se mluví o řízení, a to nejen IT. Co se pod tímto módním pojmem skrývá? Jde o spojení dvou klíčových slov, DEVelopment a OPeration. Původně DevOps vznikl pro zlepšení spolupráce mezi IT vývojáři a těmi, kteří se starají o provoz aplikací. V současné době se začal prosazovat i mimo IT oblast jako přístup k řízení obecně. Tak, jak rostou zkušenosti, přístup se vyvíjí. A proto je potřeba se o těchto zkušenostech bavit. Jedním z principů DevOps je právě sdílení znalosti a zkušenosti.

„Širší uplatnění DevOps v řízení firem je dáno především tím, že jde o přístup zaměřený na rychlost – rychlost vývoje nového produktu a jeho uvedení na trh, což je na současném vysoce konkurenčním trhu důležité,“ říká Martin Vitouš, odborník na strategický a IT management z Počítačové školy Gopas. „DevOps nad sebou nemá zastřešující autoritu nebo vlastníka, jde o hnutí, jeho vývoj je neustálý. Proto považujeme za důležité pořádat i v České republice odbornou konferenci, na které se lidé se zájmem o DevOps mohou setkat, načerpat informace o novinkách a konfrontovat své zkušenosti s ostatními.“

Konference se zaměřuje na hlavní charakteristiky DevOps přístupu: zákazníka jako středobod aktivit, správnou definici produktu a sledování jeho životního cyklu, či složení DevOps týmu a správné obsazení jednotlivých rolí v něm. Další informace najdete na www.devopsday.cz.

Napsat komentář