Slovenské firmy experimentují s daty

Slovenské firmy experimentují s daty

Téměř třetina podniků na Slovensku již využívá prediktivní analytiku a více než čtvrtina strojové učení, to vyplynulo z průzkumu agentury Go4insight zahrnující přes 200 respondentů ze slovenského podnikatelského prostředí. Prediktivní analytika umožňuje firmám efektivnější rozhodování na základě datových analýz a díky strojovému učení se software dokáže sám učit a nabyté znalosti následně autonomně i využít. Nicméně samotným analyzováním dat ani využíváním programů schopných samostatně získávat znalosti firmy nic nezískají.

„Mnohé z podniků, které se hlásí k využívání technologii umělé inteligence v podobě prediktivní analýzy a strojového učení, ve skutečnosti nemají z vynaloženého úsilí a investic adekvátní užitek,“ říká na základě zkušeností z praxe Richard Kraus, country sales director společnosti SAS Slovakia.

Důvodem je, že pracně vytvořené datové modely, které mají šanci zlepšit obchodní výsledky, snížit rizika, nebo zlepšit loajalitu zákazníků, zůstávají většinou nevyužité v šuplíku. Podle celosvětových průzkumů společností SAS i Gartner, se téměř polovina vytvořených datových modelů do praxe nikdy nezavede. Podle studie poradenské agentury IDC všechny vytvořené datové modely má v reálném provozu nasazeno pouze 35 % organizací.

„Podniky začínají s pokročilých datovými technologiemi a strojovým učením experimentovat aniž by měli jasno v tom, jak se o datové modely následně starat,“ vysvětluje R. Kraus.

To znamená, že datové modely neumí rychle zavádět do reálného provozu, sledovat jejich výkonnost a případně je aktualizovat. Dostat datový model do produkce trvá podle studie IDC v průměru déle než tři měsíce. Data, na základě kterých model vznikl, však už mohou být v tu dobu zastaralá.

„Získávat a zpracovávat data, aby se následně daly analyzovat a smysluplně využít, je pouze první krok. Pokud nechce firma zbytečně promarnit množství peněz a úsilí, potřebuje mít také jasně stanoveny procesy, přenesené odpovědnosti a adekvátně nástroje, které jí pomohou zvládnout celý životní cyklus analytických nástrojů,“ dodává R. Kraus.

Napsat komentář