Kancelářský balík ONLYOFFICE přináší i ověřování dat a digitální podpisy

Kancelářský balík ONLYOFFICE

Vývojáři ONLYOFFICE, kancelářského balíčku s otevřeným zdrojovým kódem, právě vydali novou verzi 6.2. Nové funkce umožňují generovat seznam obrázků, přináší systém ochrany dokumentů a výrazně rozšiřují možnosti práce s tabulkami. Dokumenty ONLYOFFICE jsou kancelářskou sadou s bezplatnou komunitní verzí i placenou variantou s profesionálními funkcemi.

V tabulkovém editoru ONLYOFFICE se například objevila nová funkce ověření dat k omezení zadaného datového typu. Tato funkce pomáhá omezit typ dat zadaných do buňky. Nejpopulárnějším případem použití této funkce je vytváření rozevíracích seznamů. Omezují možnosti vstupu pro vybranou buňku – uživatelé pouze vyberou položku ze seznamu, což urychluje proces a snižuje riziko chyb. Editor tabulek nyní obsahuje také průřezy pro kontingenční tabulky. Tato funkce poskytuje rychlé filtrování a pomáhá určit stav filtrování pro lepší pochopení, která data se aktuálně zobrazují. A pokud stávající formáty čísel nesplňují potřeby uživatele, od verze 6.2 lze změnit způsob, jakým se hodnoty zobrazují, vytvořením a použitím vlastních formátů čísel.

V tabulkovém editoru se objevilo i několik nových funkcí. Ty slouží například pro výpočet předpokládaného exponenciálního růstu s využitím existujících údajů, vypočítání lineární trendové linie, exponenciální křivky na základě dat a pole hodnot, které křivku popisují, získání seznamu jedinečných hodnot ze zadaného rozsahu, získání jednotkové matice pro zadanou dimenzi nebo řady náhodných čísel.

Textový editor ONLYOFFICE nově umožňuje generovat seznam ilustrací. Podobně jako obsah odkazuje na stránky v dokumentu, seznam ilustrací odkazuje na konkrétní objekty jako tabulky, obrázky, grafy, rovnice a tvary.

Ochrana heslem a digitální podpisy

Počínaje verzí 6.2 je možné do dokumentů, tabulek a prezentací přidat i digitální podpis, aby mohl uživatel ověřit, že obsah dokumentu pochází od něj a že nedojde k žádným změnám. K podepsání dokumentu je potřeba certifikát vydaný certifikační autoritou. Pokud je nutné dokument digitálně podepsat v online verzi, lze to provést pomocí integrace DocuSign. Je také možné ochránit lokálně uložené soubory heslem, aby nikdo neoprávněný nemohl dokument otevřít.

Připojení desktopové aplikace k DMS třetích stran a integrace se Seafile

S verzí 6.2 dostávají vývojáři, kteří začleňují online editory do svých systémů správy dokumentů, příležitost implementovat desktopovou aplikaci pomocí ONLYOFFICE API rozhraní. Uživatelům tak mohou připojit desktopovou aplikaci k jejich DMS, aby ji mohli používat jako klienta pro online úpravy a spolupráci.

Seafile Pro 7.1.13 dále vytvořil seznam DMS, které lze připojit k ONLYOFFICE – je tak možné upravovat dokumenty uložené v Seafile přímo z aplikace pro stolní počítače a dokonce na nich spolupracovat online.

O ONLYOFFICE

Dokumenty ONLYOFFICE jsou kancelářskou sadou obsahující editory textových dokumentů, tabulek a prezentací. Bezplatná komunitní verze je distribuována pod licencí AGPLv3. K dispozici je také placená verze Enterprise s profesionálními funkcemi (ovládání obsahu, srovnání dokumentů) s technickou podporou. Vývojáři mohou do svých webových aplikací začlenit dokumenty ONLYOFFICE pomocí Developer Edition. Verze Community či Enterprise lze používat v rámci ONLYOFFICE Workspace, open-source řešení pro produktivitu ke správě dokumentů, projektů, klientů, emailů a rozvrhů v rámci interní firemní sítě. Dokumenty ONLYOFFICE lze integrovat s oblíbenými aplikacemi pro synchronizaci a sdílení, jako jsou ownCloud, Nextcloud nebo Seafile.

TZ

Napsat komentář